Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Kouluverkkouudistuksessa vanhemmat ovat parhaita asiantuntijoita

Perjantai 15.1.2010 klo 13:00 - -Esko Erkkilä-


Etelä-Alvarin lasten- ja nuorten alatyöryhmä käsitteli maanantaina 11.1.2010 kokouksessaan Järvensivun koululla Tampereen kouluverkkoa koskevia muutosehdotuksia.  Olin kokouksessa mukana.

 

Tilaisuuden pääalustajana toiminut kaupungin virkahenkilö oli tiukasti virkamiesesityksen kannalla ja hän ei halunnutkaan kuunnella vanhempien puheenvuoroja. Harvoin nyky-Tampereella enää tapaa näin totaalisesti asukasmielipidettä vastaan hangoittelevaa virkahenkilöä.

 

On selvää, että tilanteiden muuttuminen merkitsee sitä, että myös kouluasiat joudutaan laittamaan "uusiin puihin". Kouluasioiden muutoksessa pitäisi kuitenkin kuunnella vanhempia, sillä he ovat parhaita asiantuntijoita lastensa kouluasioissa. Virkahenkilöiden pitää kuunnella kaupunkilaisia - se on vähintä, mitä heiltä vaaditaan! Nyt näin ei tapahtunut.

 

Muutama yhteenveto kokouksessa kuullusta:

 

* On ilahduttavaa, että uudet asuntoalueet vievät Tampereen oppilasmäärät kasvu-uralle v. 2012…2013. Parin seuraavan vuoden aikana oppilasmäärät siis kuitenkin edelleen alenevat.

 

* Opetuksen laadun turvaaminen ja kehittäminen on kirjattu koulu-uudistuksen raameihin. Vanhemmuusnäkökulmasta pelottaa, että miten näiden jalojen periaatteiden toteutuminen turvataan?

 

* Kouluverkkouudistukseen liittyen virkahenkilöt lupasivat, että uudistuksen rinnalla käydään keskusteluja Tampereen joukkoliikenteen kanssa niistä uusista liikennejärjestelyistä, joita koulu-uudistus tuo. Tämä on tarpeen, sillä toteutuessaan koulu-uudistus tuo Tampereen liikenneväylille suuren joukon pieniä koululaisia, joiden koulumatkat on pystyttävä turvaamaan.

 

* Kouluista pyritään luomaan uudistuksen myötä kylätaloja. Ajatus on hieno ja sen toteuttamisessa esim. Alvari-toiminta voi olla päättäjille suureksi avuksi. On hienoa, että Alvari-toiminta on Tampereella laajenemassa.

 

 

Omana mielipiteenäni se, että Tampereen perusopetuksen ja lukioverkon kokonaissuunnitelma tulee antamaan tulevaisuudessa osviitat lapsiperheiden sijoittumiselle eri alueille. Erityisesti vuokralla asuvat ja opiskelijaperheet tulevat jatkossa suunnittelemaan asuinpaikkansa nykyistä enemmän koulujen sijaintipaikat huomioiden.

 

Kannan erityistä huolta erityisoppilaiden pärjäämisestä ja ilokseni Järvenpään koulun tilaisuudessa samaa huolta kantoivat myös monet muut vanhemmat. Etelä-Alvarin lausuntoon tulikin tästä asiasta seuraava maininta:

 

"Pienet opetusryhmät ja pieni koulu tukevat oppimista. Luokkakokoja ei tule kasvattaa. Tekeillä oleva perusopetuslain muutos integroi erityisoppilaita tavallisiin perusopetuksen ryhmiin ja tämä tulee jälleen pienentämään luokkakokoja. Erityislasten tukitoimiin on uuden kouluverkkosuunnitelman myötä kiinnitettävä erityistä huomiota. Kun erityisopetus hajautetaan alueille, tulee mm. terveydenhoitajien ja kouluavustajien riittävä määrä turvata."

 

Tässä vielä eräitä Etelä-Alvarin lausuntoon kirjaamiamme keskeisiä mielipiteitä:

 

Lapsinäkökulma tulee ottaa huomioon suunnitelmia tehtäessä.

 

Alakoululaisten koulumatkan tulee olla turvallinen.

 

Alakoululaisten kohdalla ainevalinnat eivät ole niin tärkeitä kuin turvallinen koulumatka.

 

Kaupunkilaisten palvelut tulee järjestää asukaslähtöisesti, ei järjestelmälähtöisesti.

 

Talous ei saa olla ainoa merkittävä tekijä palveluja suunniteltaessa.

 

 

Kouluverkkouudistus merkitsee virkahenkilöiden laskelmien mukaan vuotuisina säästöinä n. 1,0 milj. euroa.  Summa tuntuu kovin pieneltä ja mielestäni noin pieni summa häviää puoleen tai toiseen jo ennusteen epätarkkuudessa. Virkahenkilöt eivät ole laskelmissaan huomioineet esim. lasten lisääntyvistä kyydityksistä aiheutuvia kustannuksia. Myöskään Tampereen joukkoliikenteen mahdollisia uusia liikennejärjestelyjä ei ole laskelmissa huomioitu.  Käytännössä jouduttaneen toteamaan, että koulu-uudistus ei alenna kokonaiskustannuksia.

 

Kouluverkkouudistus menee seuraavaksi Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelujaoston käsittelyyn 25.1.2010 ja sen jälkeen Lasten ja nuorten lautakunnan sekä Osaamis- ja elinkeinolautakunnan käsittelyihin. Etelä-Alvarin lausunto menee näille kaikille päätöksenteon pohjaksi.

 

Mielestäni kouluverkkoa pitää tarkastella ilman ennakkoluuloja. Tilanteet ovat vuosien aikana muuttuneet ja tämä pitää huomioida myös kouluverkon rakenteessa. Vanhempien mielipiteelle on annettava suurempi merkitys kuin sille nyt on annettu. Uskon, että luottamushenkilöt osaavat arvioida tilanteet oikein ja saamme sellaiset ratkaisut, jotka kaikki voivat hyväksyä.

 

-Esko Erkkilä-

Avainsanat: kouluverkkouudistus, tampereen joukkoliikenne, erityislapset, etelä-alvari, alvari-toiminta


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini