Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

VR ja Ilmavoimat on saatava mukaan Tampereen meluntorjuntaan

Tiistai 29.7.2008 klo 13:56 - Esko Erkkilä


VR JA ILMAVOIMAT ON SAATAVA MUKAAN TAMPEREEN MELUNTORJUNTAAN 

 Tampereella on kevään 2008 aikana julkaistu useitakin autoliikenne- ja rautatiemeluun sekä rataturvallisuuteen liittyviä suunnitelmia.  

 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmat perustuvat EU:n ympäristömeludirektiiviin. Tieliikenteen melutorjuntasuunnitelmien osalta Tiehallinto on vastuullinen toimija ja rautatiemelun osalta päävastuullinen toimija on Ratahallintokeskus.  

 

Tampereen kaupunki on mukana Tampereen rataympäristöselvityksessä ja se on ollut osaltaan aktiivinen myös kaupungin pahimpien melukohteiden kartoittamisessa.  

 

Laaditut meluselvitykset ja toimenpidesuunnitelmat ovat asukkaan kannalta kannatettavia.  Huolestumista aiheuttaa kuitenkin se, että em. suunnitelmien toteuttamisen maksumies on kateissa!  Ainoa lähiaikoina valmistuva meluntorjuntahanke lienee Palokallion asukkaiden aktiivisuuden tuloksena VT 3:lle toteutuva 1,1 milj. euroa maksava melueste. Myös Tampereen kaupungin kaavailema ydinkeskustan nopeusrajoitushanke toteutunee, vaikka sen melua vähentävästä merkityksestä voidaan olla vähintään kahta eri mieltä. Sen välittömät kustannukset ovat ainoastaan muutaman kymmenen uuden liikennemerkin hankintahinnan verran!  

 

Meluntorjunnan esteenä on rahan lisäksi se, että Tampereen kahta suurinta melunaiheuttajaa ei ole sitoutettu meluntorjuntaan - VR Osakeyhtiö ja Ilmavoimat loistavat poissaolollaan!  

 

Ratahallintokeskus ylläpitää rataverkoston, mutta sitä käyttää ja rautatiemelun aiheuttaa VR.   

 

Esim. Rautaharkon alueella vaunujen järjestelyssä syntyvää 118 dB:n suuruista iskumelua ei nykyisillä meluntorjuntakeinoilla pystytä estämään.  Työtiloissa on käytettävä kuulosuojaimia, jos melutaso ylittää 85 desibeliä. Ainoa keino rautatiemelun lievittämiseksi on kehittää rautatiekalustoa sekä uusia meluttomampia ja siten "hellävaraisempia" työmenetelmiä - päättäjien pitää sitouttaa VR Osakeyhtiö tähän.  

 

Hawk-koneiden muuttaminen Kauhavalle ja Satakunnan Lennoston siirtyminen Hornet-kaluston käyttäjäksi lisäsi Tampereen alueen lentomelun moninkertaiseksi.  

 

Tampere-Pirkkalan lentoaseman itäisellä laskeutumislinjalla Hornet joutuu jo Hallilan kohdalla vetämään laskeutumissiivekkeensä ulos ja moottoritehot täysille.  Itäisen laskeutumislinjan meluvyöhyke ulottuu kentästä siis n. 10 kilometrin etäisyydelle.  Hornet-kaluston laskeutumismelu tällä alueella yltää yli 100 desibelin. Hornet-laskeutumisen aikana esim. matkapuhelinkeskustelu ulkosalla Palokalliolla, Peltolammilla tai Multisillassa on mahdoton.  

 

Tampereella asuu häiritsevän katu- ja tieliikennemelun vaikutusalueella yli 40.000 henkilöä. Kun lukuun lisätään rautatie- sekä lentomelun alueella asuvat, niin "uhrilukumäärä" yli kaksinkertaistuu. On muistettava, että monet lentomelualueella asuvat altistuvat myös tieliikenne- tai/ja rautatiemelulle.  

 

Tampereen meluselvityksissä on rahoituksen etsimisen lisäksi panostettava lentomelukysymykseen ja meluntorjuntasuunnitelmiin on sitoutettava myös VR sekä Ilmavoimat.     

 

Esko Erkkilä

Raaka-ainepäällikkö, Tampere

Avainsanat: VR ja Ilmavoimat, melu


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini