Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Rantaväylän tunnelin ympäristövaikutusten arviointiohjelman yleisötilaisuus 16.3.2010

Keskiviikko 17.3.2010 - -Esko Erkkilä-


Tampereen Rantaväylän ympäristövaikutusten arviointimenettely on edennyt ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja siitä yhteysviranomaiselta joulukuussa 2009 saadun lausunnon mukaisesti.

 

Rantaväylän ympäristövaikutusten arvioinnin tilannetta ja alustavia arvioita vaikutuksista käsiteltiin 16.3.2010 kello 17.00–20.40 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, Työväenmuseo Werstaan Bertel-salissa, Väinö Linnan aukio 8, Tampere.

 

Osanottajia tilaisuudessa oli seitsemisenkymmentä ja olin yksi osanottajista.

 

Yleisötilaisuuden puheenjohtajana toimii apulaispormestari Timo Hanhilahti. Sovittelevana henkilönä Hanhilahti pärjäsi vaativassa tehtävässä mainiosti. Ympäristövaikutusten arvioinnin tilannekatsauksen esitti projektipäällikkö Pekka Petäjäniemi Liikennevirastosta. Myös muita asiantuntijoita toimi alustajina.

 

Avauksessaan Hanhilahti painotti, että tässä tilaisuudessa käsitellään ainoastaan hankkeen ympäristövaikutuksia. Apulaispormestarin saatesanat unohtuivat monelta tilaisuuden osanottajalta monta kertaa, mutta onnistuneen illan kokonaisuutta pienet syrjähypyt eivät kuitenkaan haitanneet.

 

Projektipäällikkö Petäjäniemi painotti, että hanke on pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä kestävä ratkaisu ja sen on tarkoitus tukea Tampereen keskusta kehittämistä.

 

Hanhilahti sekä Petäjäniemi painottivat, että vasta yleissuunnitelmassa - joka on prosessin seuraava vaihe - otetaan kantaa esim. hankkeen taloudelliseen kannattavaisuuteen.

 

Yleisötilaisuuden seuraava vaihe oli pienryhmätyöskentely. Pienryhmät muodostettiin istumajärjestyksen mukaan. Sain olla kahden kokeneen henkilön - Kalevi Suoniemen ja Matti Lehtisen - kanssa samassa ryhmässä.

 

Pienryhmien tulokset kirjattiin fläpeille ja fläpit kiinnitettiin salin seinille.

 

Seinille ilmestyi mm. seuraavanmoisia tekstauksia:

 

Järvimaisema ja rantapuisto kattoteemana:

 

 • korkeatasoista ja tyylikästä rakentamista
 • onko siltaratkaisu tutkittu?
 • rannan vapautuminen asukkaiden käyttöön
 • uusi nähtävyys Tampereelle
 • Tampereen historialliset arvot esiin
 • rantojen virkistyskäyttö
 • ratkaisun on tuettava kaupungin vetovoimaa

 

Ilman laatu kattoteemana:

 

 • ilman laatu suuaukkojen lähellä?
 • pakokaasupäästöt eri nopeuksilla ajettaessa?
 • pakokaasut puhdistettava

 

Rakennusmelu, tärinä ja pölyntorjunta kattoteemana:

 

 • tärinän ja räjäytystöiden vaikutus rakennusaikana?
 • pöly- ja liikenneongelmat rakennustyön aikana?
 • ihmisten turvallisuus räjäytystöiden aikana?
 • tunneliin liittyvät meluhaitat?
 • vesiriskit rakennusaikana, pohjaveden korkeus?
 • paloturvallisuus rakennusaikana ja käytön aikana?

 

Tunnelin merkitys Tampereen keskustan liikenteeseen:

 

 • sujuva tunneliliikenne houkuttelee ohikulkijoita Tampereen keskustaan
 • yhteydet keskustaan ja keskustasta?
 • ainoastaan tunnelin päistä pääsee kaupungille?
 • tunnelin niveltäminen Tampereen joukkoliikenteeseen on haasteellista

 

Lisäksi tuli esille mm. seuraavia asioita:

 

 • raideliikenteen ja Rantaväylän tunnelin eri vaihtoehtoja ei ole suunniteltu
 • kuka kantaa henkilökohtaisen vastuun tehdystä ratkaisusta?
 • tunnelissa ei tarvita talvisuolausta = pienhiukkasten määrä alenee
 • jos VT12 viitoitettaisiin Tampereen ohikulkuteille, niin Rantaväylän tunnelia ei tarvittaisi
 • päästöjä ei voida luotettavasti arvioida kuin vuoteen 2020 saakka, sillä tekniikat kehittyvät
 • maankäytön mahdollisuudet kasvavat tunnelivaihtoehdossa
 • tunneli on väylä Ylöjärveltä Atalaan

 

 

Henkilökohtaisena yhteenvetona se, että tilaisuus antoi monia uusia näkökantoja Rantaväylän eri toteuttamisvaihtoehtojen tuumailuun.  Saatu aineisto on ennakkoluulottomasti hyödynnettävä.

 

-Esko Erkkilä-

  

Avainsanat: Rantatien tunnelin YVA, Timo Hanhilahti, Pekka Petäjäniemi


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini