Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Kantatilaperiaatteesta luovuttava

Keskiviikko 13.7.2016 - -Esko Erkkilä-


Keskustan Haukiputaan Jokikylän paikallisyhdistys teki Keskustan Seinäjoella kokoontuneelle puoluekokoukselle aloitteen, jossa se esitti kantatilaperiaatteesta luopumista.

 

 

Keskustan Haukiputaan Jokikylän paikallisyhdistyksen puoluekokousaloite kuului näin:

 

 

*******************

 

 

Elinvoimaisten kylien kehittymisen turvaamiseksi kuntien kaavoituksen on turvattava riittävä rakentamisen mahdollisuus. Tämän kehittymisen varmistamiseksi kaavoituksen tulisi olla mahdollistavaa, ei rajoittavaa.

Muuttuvassa yhteiskuntarakenteessa on hyväksyttävä ihmisten valinnan vapaus asua ja viihtyä erilaisissa asuinympäristöissä. Osa haluaa kerrostaloihin, osa tiiviiseen omakotiasumiseen asemakaava-alueille ja osa väljään maaseutumaiseen kyläasumiseen. Siksi kaavoittajan tulisi riittävästi huomioida kaikki asumismahdollisuudet. Kaavoituksella pystytään luomaan mahdollisuudet kylien kehittymiselle ja näin ollen myös väljään maaseutumaiseen asumiseen sellaista asumismuotoa arvostavien tarpeisiin.

Kylien kehittyminen tuo vireyttä ja viihtyvyyttä kylien elämään. Jo olemassa olevaa rakennettua ympäristöä voidaan hyödyntää tehokkaammin ja näin suhteellisia kustannuksia pienentää. Kylien yhteisöllisyys on tuonut yhteiskunnalle runsaasti hyötyjä.

Kylien osuuskunnat ovat rakentaneet esimerkiksi viemäriverkostoja, yksityistiet ylläpidetään omin voimin ja sosiaalinen yhteisöllisyys tuo säästöjä esimerkiksi vanhusten auttamisen ja kotona asumisen edistämisen muodossa. Myös tämän kehityksen edistämiseksi kylien kehittymisen mahdollistava kaavoitus on tärkeää.

Suurin yksittäinen kylien rakentamista ja kasvua rajoittava tekijä on kantatilaperiaate. Kantatilaperiaatteen tarkasteluvuosi on yleensä noin viidenkymmenen vuoden takaa. Toisaalta uusien osayleiskaavojen vaikutus tulevaisuuteen on useita kymmeniä vuosia. Onkin kohtuutonta, että kyseinen periaate määrittää rakentamista vuosikymmeniksi eteenpäin, vaikka tarkasteluvuoden jälkeen monet olosuhteet, kuten maanomistuksen jakautuminen ja maanviljelyolosuhteet ovat muuttuneet oleellisesti. Tästä syystä kantatilaperiaate ei ole maanomistajien tasapuolista kohtelua edistävä, vaan eriarvoistava ja vahvasti rajoittava tekijä.

Edellä mainitun perusteella edellytämme, että Keskusta johtavana hallituspuolueena ajaa maankäyttö- ja rakennuslakiin muutosta, jossa vapautetaan rakentamispaikkoja luopumalla kantatilatarkastelusta ns. kuivanmaan kaavoituksen, sekä suunnittelutarveratkaisuiden mitoitusperusteena.

 

****************

 

Keskustan puoluehallituksen vastausesitys kuului näin:

 

Puoluekokous toteaa, että aloitteen esiin nostamaa kantatilatarkastelua ei kaavoituksessa määritellä maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kyseessä on vanha maan tapa, jonka taustalla on eri oikeusasteiden oikeuskäytännöt.

Kantatilaperiaatteen yleisimpänä rajavuotena käytetään vuoden 1959 rakennuslain voimaantuloa. Käytännössä se on tarkoittanut, että osayleiskaavojen laadinnassa ja suunnittelutarvealueiden rakennuslupia myönnettäessä tarkastellaan, kuinka paljon vuoden 1959 jälkeen on kyseisen kantatilan maille myönnetty rakennuslupia.

Maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun takia on tärkeää, että uusia lupia myönnettäessä tarkastellaan myös sitä, kuinka paljon niitä on samalle tilalle aiemmin myönnetty. Rakentamisen kokonaismäärää on haluttu rajoittaa alueilla, joilla ei ole asemakaavan tuomaa järjestettyä vesihuoltoa. Tämän kaltaisilla alueilla on kohdeltava maankäytössä rinnakkaisia maanomistajia yhdenvertaisesti.

Vuoden 1959 jälkeen omistajuus on siirtynyt useissa tapauksissa jo jopa neljänteen polveen. Kantatiloja on ehkä lohkottu ja voikin perustellusti kysyä, kuinka oikeudenmukaista on tarkastella esimerkiksi 50 vuotta sitten tehtyjä tonttikauppoja. Puoluekokous katsoo, että tarkasteluvuoden olisi kohtuullista olla selvästi lähempänä nykyaikaa.

Keskusta on johdonmukaisesti edistänyt haja-asutusalueen rakentamisen helpottamista. Tämän yleislinjauksen ja aloitteen pohjalta puoluekokous asettaa tavoitteeksi kantatilatarkastelun vertailuvuoden kohtuullistaminen.

 

*****************

 

 

Aloitevaliokunnassa, jonka jäsen olin Keskustan Pirkanmaan piirin edustajana, emme hyväksyneet puoluehallituksen ylimalkaista esitystä, vaan halusimme tarkentaa kantatilatarkastelun rajavuosiluvuksi täsmällisesti vuoden 2000, sillä silloin nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki astui voimaan.

 

 

Tämän vuoksi täydensimmekin puoluehallituksen esitystä näin:

*************

 

 

Keskusta panostaa maaseudun, etenkin kylien maankäytön suunnitteluun. Suomeen tulee luoda uusi, joustava ja kevyt menettely, kyläkaavoitus, jolla varmistetaan maaseudun kehitys, elinkelpoisuus ja hyvinvointi. Kyläkaavoituksen tavoitteena tulee olla asukaslähtöisyys ja kylän yhteisen edun ajaminen osuustoimintahengessä.

Maaseudun muilla suunnittelutarvealueilla voidaan käyttää maanomistajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi ns. kantatilatarkastelua. Kun kantatilatarkastelu todetaan tarkoituksenmukaiseksi menettelyksi, käytetään rajavuosilukuna vuotta 2000, jolloin nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki astui voimaan.

**************

 

”Suuri sali” eli Keskustan puoluekokous hyväksyi aloitevaliokunnan täsmennyksellä tarkennetun Haukiputaan Jokikylän paikallisyhdistyksen tekemän puoluekokousaloitteen ja nyt se on Keskustan virallinen kanta kantatilaperiaatteesta luopumisesta.

 

 

 

Olen saanut paljon kiitosta siitä linjauksesta, jonka Keskustan puoluekokous teki kantatilaperiaatteesta luopumisesta ja kun se koskee myös omaa perhekuntaani, olen Keskustan puoluekokouksen aloitevaliokunnan toimintaan hyvin tyytyväinen.

 

 

 

-Esko Erkkilä-

Avainsanat: Kantatilaperiaatteesta luovuttava, kantatilaperiaate, Keskustan linjaus kantatilaperiaatteesta, Keskustan linjaus kantakantatilaperiaatteesta luopumisesta, kantatilaperiaatteesta luopuminen,


Kommentit

22.8.2016 12:39  Eva-Liisa Norrman

Olen kiitollinen, että keskusta on ottanut esille kantatilaperiaatteen. Omistan 4 lapseni kanssa 1 ha:n rantapalstan, joka on lohkottu kantatilasta. Alueemme on ns. AP-alue, joka on tarkoitettu pientalorakentamiselle. Emme kuitenkaan saa rakentaa 75.3 m2:n taloa 100 m rannasta, koska kunta ei voi myöntää rakennusoikeutta kantatilaperiaatteen mukaisesti. Kuitenkin kunta itse vuosia sitten suunnitteli samalle alueelle lomakylää!
Samaan aikaan palstamme edessä vesijättömaalle myönnetään rakennuslupia ja kesämökkejä muutetaan ympärivuotisiksi asunnoiksi jne.
Kantatilatilaperiaate on elänyt aikansa ja pitäisi romuttaa. Kuinka kauan meidän on vielä odotettava, että saisimme rakentaa yhden talon hehtaarin suuruiselle rantapalstallemme, sen AP-alueelle? Olemme jo odottaneet 14 v. Onko mitään lakimuutoksia näkyvissä?

22.8.2016 19:00  -Esko Erkkilä-

Kiitokset Eva-Liisa kommentistasi.

Sinun, kuten niin monen muun, on nyt otettava yhteyttä "omaan" Keskustan kansanedustajaan ja muistutettava tästä puoluekokouspäätöksestä - ei yksinomaan muistutettava, vaan vaadittava, että toimenpiteet aloitetaan, jotta puoluekokouspäätös toteutetaan.

7.11.2018 21:01  Eero

Hei!

Tämä asia on todellakin hiertänyt omallakin kohdalla ja kun tuosta on jo kaksi vuotta kulunut niin onkohan asia mitenkään edennyt? Käytännön tasolla sitä ei tunnu kunnissa huomaavan...

8.11.2018 12:15  Eva-Liisa Norrman

Vaikka omistamamme alue on pieni, kuolinpesä omistaja sekä rakentaja, vaatii kunta 'pitkän kaavan mukaista' osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa OAS).
Käännyimme suunnitteluinsinöörin puoleen, joka aloitti työnsä marraskuun alussa. Toivottavasti mikään taho ei enää laita kapuloita rattaisiin!

8.11.2018 14:18  -Esko Erkkilä-

Eero ja Eva-Liisa!

Eeron viestin innoittamana lähetin blogikirjoitukseni eräille keskeisille Keskustan kansanedustajilla ja kysyin heiltä, että miten homma etenee.

Kysymykseeni ehti ensimmäisenä vastaamaan Antti Kurvinen ja hän vastasi näin:

***************

Hei Esko,

Kantatilaperiaatteen uudistaminen on Keskustan asumisen linjapaperissa ja linjauksessa, miten uudistetaan maankäyttö- ja rakennuslakia.

Asia pitää hoitaa vaalien jälkeen hallitusneuvotteluissa. Se on sentyyppinen asia.

Yt. Antti

*******

Kerron tällä palstalla, jos muut vastaavat!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini