Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Julkisissa elintarvikehankinnoissa on nyt hankittava sellaista ruokaa, jonka tuottamista suomalaisilta viljelijöiltä vaadimme

Perjantai 1.7.2016 - -Esko Erkkilä-


Sipilän hallitus teki 29.6.2016 merkittävän päätöksen, kun se hyväksyi periaatepäätöksen julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen vastuullisuudesta.

 

 

Päätös astui voimaan heti, joten sen vaikutukset tulevat näkymään välittömästi julkisissa elintarvike- ja ruokapalvelusopimuksissa.

 

Tasan neljäkymmentä vuotta suomalaisen maatalouden ja suomalaisen kotieläintalouden palveluksessa toimineena tervehdin hallituksen päätöstä suurella mielihyvällä.

 

 

Tilanne onkin tähän saakka ollut useiden elintarvikkeiden osalta nurinkurinen, sillä päiväkoteihin, kouluihin, vanhainkoteihin, kaupunkien ja kuntien ruokaloihin sekä laitoksiin on voitu hankkia sellaisia elintarvikkeita, joiden tuottaminen Suomessa olisi laitonta.

 

 

Otan esimerkiksi sianlihan ja sellaiset lihajalosteet, joiden raaka-aineena on käytetty possunlihaa; Suomessa sikojen saparonleikkaamiset on kielletty jo vuonna 2002, mutta useimmissa sikatalousmaissa saparonleikkaukset ovat edelleen mahdollisia ja niin myös menetellään.

 

 

Nyt julkisia elintarvikehankintoja tekevien on varmistuttava siitä, että hankittava sianliha ja sianlihatuotteet on valmistettu sioista, joiden saparoa ei ole typistetty!

 

 

Päätös asettaa aivan uusia velvoitteita elintarvikkeita julkisiin hankintoihin myyvälle kaupalle sekä jalostavalle teollisuudelle, sillä niiden pitää kertoa julkisia hankintoja tekeville tahoille tuotteidensa alkuperästä paljon nykyistä tarkemmin.

Valitettavaa on se, että tavalliselle kuluttajalle voidaan edelleen myydä sellaista ruokaa ja sellaisia elintarvikkeita, joiden tuottaminen olisi Suomessa laitonta.

 

 

Hallituksen päätös parantaa ruuan alkutuottajan asemaa, se luo uusia työpaikkoja kotimaiseen elintarviketeollisuuteen ja lisää monin tavoin paikallista elinvoimaa.

 

 

Päätös on jälleen esimerkki nykyisen hallituksen ripeästä päätöksenteosta – Suomi nousuun!

 

 

Liitän tähän loppuun 29.6.2016 ilmestyneen asiaa koskevan Valtioneuvoston tiedotteen:

***************

 

Valtioneuvoston periaatepäätös

Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista (ympäristömyönteiset viljelytavat, elintarviketurvallisuutta ja eläinten hyvinvointia edistävät tuotanto-olosuhteet)

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Anna-Leena Miettinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162409

Asia
Valtioneuvosto edellyttää, että julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tavoitellaan korkeaa laatua ja kokonaistaloudellista kestävyyttä. Tähän päästään vaatimalla hankinnoissa sellaisten elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden käyttöä, jotka on tuotettu ympäristön kannalta hyvillä viljely- ja tuotantomenetelmillä ja eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävillä tavoilla. Perinteisten hankintojen lisäksi tulee hallitusohjelman mukaisesti edistää innovatiivisia julkisia hankintoja. Ne toteutetaan tiiviissä vuoropuhelussa tilaajan, tuottajan ja sidosryhmien kanssa, ja niillä haetaan esimerkiksi tuotannon tehostamista tai tuotteen hiilijalanjäljen tai elinkaarisen ympäristövaikutuksen tai kokonaiskustannusten alentamista. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä tuodaan esille yksityiskohtaisia tuoteryhmittäisiä kriteereitä, joita voidaan esittää elintarvikkeen ominaisuuksille. Lisäksi esitetään myös muita, tarjoajien syrjimättömyyden huomioivia näkökohtia, joita voidaan tilanteen ja harkinnan mukaan hyödyntää hankintamenettelyssä.

Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista (ympäristömyönteiset viljelytavat, elintarviketurvallisuutta ja eläinten hyvinvointia edistävät tuotanto-olosuhteet)

Vaikutukset
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Ympäristön kannalta hyvät viljelymenetelmät vähentävät vesistöjen ja pohjavesien ravinnekuormitusta ja eroosiota sekä kasvinsuojeluainejäämiä maaperässä ja vesistöissä. Tuotantopanosten tarkka käyttö ja ravinteiden kierrätys säästää rajallisia luonnonvaroja. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Hankintojen pitkäjänteinen suunnittelu sekä ympäristön kannalta hyvien viljelytapojen ja eläinten hyvinvointia edistävien tuotanto-olosuhteiden vaatiminen ja kehittäminen yhteistyössä markkinoiden kanssa parantaa julkisten organisaatioiden valmiuksia vastata tulevaisuudessa hyvinvoinnin turvaamiseen sekä ympäristömuutoksiin ja luonnonvarojen riittävyyteen liittyviin haasteisiin. Periaatepäätöksen mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvat menot katetaan valtion talousarvioiden ja valtiontalouden kehyspäätösten mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. YRITYSVAIKUTUKSET Julkiset hankinnat luovat myös alueen pienille tuottajille uusia mahdollisuuksia ja työllisyyttä, mikä puolestaan kasvattaa verotuloja. Innovatiivisia ratkaisuja edelläkävijöinä hyödyntävät kunnat parantavat vetovoimaisuuttaan ja vahvistavat maatalouden aluetaloudellista merkitystä. TERVEYSVAIKUTUKSET Julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tulee muistaa joukkoruokailun keskeinen rooli osana suomalaista ruokakulttuuria ja sen merkitys terveyden, työvireyden ja yleisen hyvinvoinnin ylläpitäjänä.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

 

******************

 

 

-Esko Erkkilä-

Avainsanat: julkiset elintarvikehankinnat, julkiset ruokapalveluhankinnat, saparopossu, Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista,


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini