Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Ratikkakysymys on lamaannuttanut Tampereen kaupungin päätöksentekokyvyn

Lauantai 22.10.2016 - -Esko Erkkilä-


Ratikkakysymys on Tampereen kaupungille kohtalonkysymys, sillä ratikalle myönteinen ratkaisu romuttaisi Tampereen kaupungin talouden vuosikymmeniksi.

 

 

En kuitenkaan osaa heitellä tuhkaa päälleni, jos nykyiset päättäjät kaikesta huolimatta päättävät tehdä päätöksen, joka on tuhoamassa Tampereen kaupungin talouden.

 

 

Ensi vuoden huhtikuussa valittava uusi kaupunginvaltuusto joutuisi haastavan tilanteen eteen, kun sen olisi nopealla tahdilla tehtävä ratkaisuja, joilla Tampereen kaupungin talous saataisiin nousu-uralle.

 

 

Päätöksenteko saattaisi olla helppoakin, sillä tuskin uuteen valtuustoon valittaisiin montaakaan ratikkaa kannattanutta.

 

 

Nopein tapa tehdä positiivisia päätöksiä olisi se, että vanhan kaupunginvaltuuston tekemä ratikkapäätös kumottaisiin ja otettaisiin veronmaksajien piikkiin kaikki ne kustannukset, joilla onneton ratikkapäätös on lokakuussa tai marraskuussa 2016 tehty.

 

 

Päätöksessä palaisi veronmaksajien rahoja 10 miljoonan euron suunnittelukustannusten lisäksi ehkä 15 – 20 miljoonaa euroa, mutta se olisi pieni kustannus siihen verrattuna, että annettaisiin toteutua miljardin euron suuruinen virheinvestointi.

 

 

*******************

 

 

Mutta palaan siihen Tampereen kaupungin päätöksentekokyvyn lamaantumiseen!

 

 

Esimerkkejä on useita, mutta otan tarkempaan tarkasteluun Tampereen vanhan tavara-aseman purkamisen tai kuten jotkut suuria kustannuksia ihannoivat tapaavat sanoa Tampereen vanhan tavara-aseman siirtämisen.

 

 

Tampereen vanha tavara-asema on läpilahonnut ja läpihomehtunut rakennus, joka sijaitsee erään vilkkaimmaksi suunnitellun liikenneväylän esteenä.

 

 

Kaavoituksen alkuvaiheessa vanhan tavara-aseman siirron kustannuksiksi kerrottiin luottamushenkilöille 700.000 euroa ja kaavoituspäätös tehtiin tähän tietoon perustuen.

 

 

Kustannukset ovat kohonneet eri vaiheissa ja nykyinen kustannus paljastui, kun me Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan jäsenet avasimme 22.6.2016 tarjouskuoret, joilla eri toimijat sitoutuivat huolehtimaan vanhan tavara-aseman siirrosta.

 

 

Halvin tarjous oli Lemminkäinen Infra Oy:n tekemä ja sen hinta oli 2.632.000 euroa (alv 0 %).

 

 

Veronmaksajien maksamaan hintaan tulisi lisäksi n. 200.000 euroa erilaisia konsulttikustannuksia sekä Tampereen Infra Liikelaitokselle siirtourakan hallinnoinnista ja koordinoinnista n. 400.000 euroa.

 

 

Näin siirtourakan kokonaiskustannukseksi muodostuisi – ei suinkaan 700.000 euroa – vaan 3,2 miljoonaa euroa. Tyypillinen tapaus, jolla Tampereen tapaan alkuperäinen kustannus lähes viisinkertaistuisi!

 

 

On luonnollista, että kukaan ei takaisi, että vanha tavara-asema pysyisi koossa siirto-urakan aikana ja sen jälkeen!

 

 

Tiesin, että vanhan tavara-aseman siirtoon kaupunginhallituksen mandaatti olisi max. 2,0 miljoonaa euroa, joten kaupunginhallitus ei pystynyt päättämään noin kalliista siirtämisestä vaan asia siirtyisi kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

 

 

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta teki tämmöisen päätöksen

 

 

 

* että tavara-aseman siirtourakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Lemminkäinen Infra Oy (y-tunnus 2138243-1) 2 632 000 euron (alv 0 %) urakkahinnalla,

 

* että vs. toimitusjohtaja Milko Tietäväinen oikeutetaan allekirjoittamaan sopimus,

 

* että tämä päätös sitoo kaupunkia vasta, kun urakkasopimus on allekirjoitettu,

 

*että sopimus voidaan tehdä vain, jos kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle tarvittavan lisärahoituksen ja

 

*että hankinta keskeytetään, jos kaupunginvaltuusto ei myönnä hankkeelle lisärahoitusta.

 

Jäsen Esko Erkkilä ilmoitti eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan.

 

***************

 

Eriävä mielipiteeni on kirjattu kaikkien nähtäväksi Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjaan 22.6.2016 ja kuuluu näin:

 

 

”Vanhan tavara-aseman siirtoasia pitää palauttaa kaupunginhallitukselle uuteen valmisteluun ja sen syynä on kaupunginhallituksen 14.4.2016 asettaman tavoitehinnan ylittyminen kaksinkertaiseksi.”

 

***************

Valitettavasti kaupunginhallituksen 14.4.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirjat ovat jo kadonneet netistä, en pysty suorasanaisesti dokumentoimaan silloin kaupunginhallituksessa tehtyä päätöstä, mutta päätös oli sellainen, että vanhan tavara-aseman siirrolle kaupunginhallitus myönsi tuolloin 1,6 miljoonaa euroa.

**************

 

Kun kaupunginhallituksen rahkeet eivät yllä 3,2 miljoonan euron suuruisen kustannuksen hyväksymiseen, on kaupunginhallituksen tuotava asia Tampereen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

 

 

Halusin eriävällä mielipiteelläni varmistaa, että läpihomehtuneen rakennuksen siirto tulisi poliittisen vastuun piirissä toimivien kaupunginhallituksen jäsenten päätettäväksi.

 

**************

 

Nyt pääsemme tässä esimerkkitapauksessa siihen, että Tampereen kaupungin päätöksenkyky on lamaantunut, sillä vieläkään (runsaan neljän kuukauden tussaroinnin jälkeen) Tampereen kaupunginhallitus ei ole pystynyt tekemään Tampereen kaupunginvaltuustolle esitystä, että ehdottaako sen vanhan tavara-aseman siirtämistä 3,2 miljoonan euron hinnalla vai eikö!

Netistä on helppo tarkistaa, että asia on ollut kaupunginhallituksessa virallisesti  esillä 15.8.2016, mutta siitä ei silloin eli yli kaksi kuukautta sitten saatu aikaan päätöstä eli kuten jo tämän jutun otsikossa totean, ratikka on lamaannuttanut Tampereen kaupungin päätöksentekokyvyn.

 

Päätösesityksellä olisi kiire, sillä vanhan tavara-aseman purkamisesta tai mutkan tekemisestä katuun sen kohdalla tai tavara-aseman epävarman siirron aloittamisella olisi todellinen kiire. Kiire sen vuoksi, että jos päättäjät eivät sittenkään halua lähteä epävarmaan siirtourakkaan, on laitettava käyntiin kaavaprosessi, joka todennäköisine valitusaikoineen veisi ainakin pari vuotta.

Vitkuttelu päätöksenteossa on toisaalta ymmärrettävää, sillä kukapa poliittisesti vastuullinen henkilö uskaltaisi sijoittaa kaupungin varoja 3,2 miljoonaa euroa epävarmimmista epävarmimpaan huuhaa-hommaan!

 

 

Varteenotettava vaihtoehto mielestäni olisi, että vanha tavara-asema purettaisiin ja sen jätökset kuljetettaisiin Tarastenjärven kaatopaikalle.

 

 

Kansalaiset odottavat, että Tampereen kaupunginhallitus pystyisi tekemään Tampereen kaupunginvaltuustolle edes jonkinlaisen päätösehdotuksen!

 

 

 

-Esko Erkkilä-

Avainsanat: Ratikka on vienyt Tampereen kaupungin päätöksentekokyvyn, vanha tavara-asema, vanhan tavara-aseman purkaminen, vanhan tavara-aseman siirtäminen,


Kommentit

24.10.2016 17.26  Jukka

Mun silmiin

Sattuu

************

Tää

Sun

Blogisi!!

!!!!!

25.10.2016 2.08  Sami

Erkkilän talouspelottelut eivät ole uskottavia, koska niitä ei ole todistanut oikeaksi kukaan näitä asioita ammatikseen miettivä ja suunnitteleva. Erkkilän talouspelottelut olisivat uskottavampia, jos hän esittäisi laskelmat siitä, miksi ratikka ei ole kannattava.

En lainkaan arvosta sitä, että väitetään jotain tälläisessä asiassa, mutta se ei perustu minkäänlaisiin tutkimuksiin tai laskelmiin.

Sen sijaan ratikasta tehdyt VTT:n laskelmat osoittavat kiistatta, että hanke on poikkeuksellisen kannattava joukkoliikennehankkeeksi.

Kenen Erkkilä haluaa tekevän laskelmat ratikan kannattavuudesta; edustaako Erkkilälle puolueetonta tutkimusta vain sellainen, joka saa sen tuloksen, jonka Erkkilä haluaa?

Näitä laskelmia, jotka ovat harvinaisen laajat ollakseen suomalainen liikenneinvestointi, Erkkilä yrittää nyt siis tosissaan kumota pelottelemalla ihmisiä perustamatta mielipidettään minkäänlaiseen tutkittuun tietoon, joka kumoaisi VTT:n laskelmat.

KAiken huipuksi hän uhkaa, että jo tehty päätös kumottaisiin, mikäli uusi valtuusto ei olisi ratikan kannalla. Todella törkeätä! Tampere tekisi itsestään pellen koko Suomen silmissä. Mikälaisen viestin näin poukkoileva ja ennustamaton politiikka antaisi liike-elämälle?

Ei näin, Erkkilä! Ymmärräthän sen itsekin, että näin tärkeissä asioissa mielipide on perustettava tutkittuun tietoon.

25.10.2016 2.18  Sami

"Nopein tapa tehdä positiivisia päätöksiä olisi se, että vanhan kaupunginvaltuuston tekemä ratikkapäätös kumottaisiin ja otettaisiin veronmaksajien piikkiin kaikki ne kustannukset, joilla onneton ratikkapäätös on lokakuussa tai marraskuussa 2016 tehty.


Päätöksessä palaisi veronmaksajien rahoja 10 miljoonan euron suunnittelukustannusten lisäksi ehkä 15 ? 20 miljoonaa euroa, mutta se olisi pieni kustannus siihen verrattuna, että annettaisiin toteutua miljardin euron suuruinen virheinvestointi."

Esko Erkkilä, minkälaisen viestin sijoittajille ja kaikille muille talouselämän edustajille luulisit tälläisen toimen antavan, joka osoittaisi sen, että Tampereen kaupunki on vaikeasti ennustettava sopimus- ja liikekumppani? Olisiko viesti positiivinen vaiko negatiivinen koko talouselämän edustajien kannalta?

Entä mistä keksit puheen miljardin euron investoinnista? Kuka sen on esittänyt sinulle luotettavin laskelmin?

Todella ottaa päähän tuo puhe miljardista eurosta, koska se ei perustu totuuteen! Jos ratikka kerran tehdään allianssi-mallilla, kuten tunneli, niin myös rakentaja maksaa, mikäli budjetti ylittyy. Tämän Erkkilä varmaan tietää, mutta ei välitä tosiseikasta, koska omaa vastustamista eivät tosiasiat saa pilata.

25.10.2016 7.59  -Esko Erkkilä-

Kiitoksia Sami pitkistä kommenteistasi, jotka tosin eivät tuoneet mitään uutta ratikkakeskusteluun.

Tampere on jo ilman ratikkaakin joutunut taloudelliseen ahdinkoon ja ahdinko tulee lähivuosina pahenemaan, sillä miljardi-investointi ei ole pers´aukisten hommaa.

Toivon Sami, että perehdyt asiaan tarkemmin, sillä tietoa on kyllä saatavilla.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini