Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Yhteenvetoa mielipiteistäni Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan suunnitteluun

Sunnuntai 8.1.2012 - -Esko Erkkilä-

Yleisötilaisuuden puuttuminen Tampereelta merkitsee, että Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavaa käsittelevä yleisötilaisuus on ennen kaavatyön jatkamista järjestettävä Pirkkalan, Ylöjärven, Nokian sekä Lempäälän lisäksi myös Tampereella. Vain näin pystytään takaamaan kaavatyön osallistuva ja avoin käsittely.

 

Tampereen läntisen oikoradan sisällyttäminen Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavaan on tärkeää. Se on ensiarvoisen tärkeää Tampereen seutukunnan raideliikenteen kokonaissuunnittelun kannalta ja se on tärkeää myös koko kansantalouden kannalta. Oikoradan sijoittamista samaan luontokäytävään suunnitellun VT 3:n oikaisun kanssa on pidettävä sitovana tavoitteena.

 

Tampereen järjestelyratapihan siirtäminen pitää toteuttaa jo ennen läntisen oikoradan valmistumista. Järjestelyratapihalla suoritettavat vaunujärjestelyt aiheuttavat vaikeasti torjuttavaa iskumelua ja sen vuoksi lähialueiden asumisviihtyvyys kärsii. Vaarallisten aineiden jatkuva käsitteleminen keskellä kaupunkia merkitsee turvallisuusuhkaa, joka toteutuessaan merkitsisi suurkatastrofia. Järjestelyratapihan siirtäminen mahdollistaa aivan uudet näkymät Tampereen asuntotuotannon, elinkeinoelämän ja palveluiden laajenemiselle etelän suuntaan.

 

Tampere-Pirkkalaan suunniteltu toinen kiitotie ei ole tarpeellinen. Se rajoittaisi lisääntyvän lentomelun vuoksi pysyvästi Pirkkalan sekä koko eteläisen Tampereen asutuksen ja virkistyksen kehittämistä ja sen vuoksi sen suunnittelusta pitää luopua. Selvitykset ja neuvottelut lentomelua aiheuttavan hävittäjälentotoiminnan siirtämisestä muualle on aloitettava.

 

Valtatie 3 Lakalaivan liikennejärjestelyt ovat vaikeita ja ne eivät sovellu valtakunnan eräälle tärkeimmistä valtateistä. Suunniteltu Marjamäki-Kulju-Pirkkala – VT 3:n oikaisu palvelisi Tampereen seutua, Pirkanmaata sekä koko läntistä Suomea ja sen vuoksi kyseinen VT 3:n oikaisu pitää toteuttaa nopeutetulla aikataululla. Tiesuunnittelun pitää tapahtua tiiviissä yhteistyössä läntisen oikoradan suunnittelun kanssa.

 

 

-Esko Erkkilä-

1 kommentti . Avainsanat: Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava, Tampereen läntinen oikorata, Tampereen järjestelyratapihan siirtäminen, Tampere-Pirkkalan lentoaseman toinen kiitotie, VT 3:n oikaisu Marjamäki-Kulju- Pirkkala,

Tampereen läntisen oikoradan sisällyttäminen Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavaan on tärkeää

Keskiviikko 4.1.2012 - -Esko Erkkilä-

Vuonna 2008 valmistui selvitys, jossa todetaan, että rataverkon kehittämiseksi on perusteltua rakentaa Tampereen läntinen oikorata.

 

Oikorata on eräs keskeisistä kysymyksistä, joihin paneudutaan Pirkanmaan 2. vaihekuntakaavassa.

 

Näen Tampereen läntisen oikoradan keskeisen merkityksen Tampereen, Pirkanmaan ja koko Suomen kannalta. Kannatan Tampereen läntisen oikoradan rakentamista ja olen ollut sen kannalla jo pitkään.

 

Tampereen läntiselle oikoradalle on lukemattomia perusteita.

 

Oikorata nopeuttaa erityisesti tavaraliikennettä ja mahdollistaa tavaraliikenteen siirtymisen Tampereen ydinkeskustasta etäämmälle. Tavara- ja pitkänmatkan matkustajaliikenteen siirtyminen Tampereen ydinkeskustasta pois antaa mahdollisuuden kehittää Tampereen joukkoliikennettä järkevästi.

 

”Turhan” kiskoliikenteen loputtua tai ainakin radikaalisesti vähennyttä, on mahdollisuus suunnitella monipuolisesti kiskoihin perustuvaa Tampereen ja Tampereen seutukunnan joukkoliikennettä.

 

On itsestään selvää, että Tampereen oikorata pitää linjata Tampere-Pirkkalan lentoaseman kautta.  Kunhan Helsinki-Oulu rautatie saadaan kulkemaan Tampere-Pirkkalan lentoaseman odotushallin "alakerran" kautta, monta liikenteellistä pulmaa saa Suomessa ratkaisunsa!

 

Oikorata lisää asumisviihtyvyyttä Tampereen keskusta-alueella ja parantaa laajan alueen turvallisuutta, kun vaaralliset rautatiekuljetukset voidaan ohjata tiheästi asutun Tampereen ydinkeskustan ohi.

 

Ohitusradan linjauksen osalta totean, että ratalinjauksen löytäminen on haasteellista, mutta periaatteena on pidettävä, että kyseessä oikorata. Suunnitelmien kakkosvaihtoehto ei ole oikorata.

 

Tunnen omakohtaisesti maanomistajana rautatierakentamisen kirot, sillä kotitilani metsistä joutui Tampere-Parkano-Seinäjoki –radan alle 4 hehtaaria. Osin sillä perusteella uskallan esittää, että Tampereen oikoradan linjaus on tehtävä nimenomaan oikoratana.


pict1717.jpg


Tässä kuva Nokian yleisötilaisuudessa esilläolleesta oikoradan alustavasta linjuksesta.


pict1723.jpg


Kova oli tungos Nokian yleisötilaisuudessa sillä rastilla, jolla esiteltiin oikoratavaihtoehtoa.

 

Kannatan lämpimästi Tampereen läntisen oikoradan sisällyttämistä Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavaan ja toivon oikoradalle nopeaa toteuttamisaikataulua!

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava, Tampereen läntinen oikorata,

Miksi Pirkanmaan liitto "unohti" Tampereen?

Perjantai 2.12.2011 - -Esko Erkkilä-

Pirkanmaan liiton maakuntahallituksen toimesta on asetettu nähtäville Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen liikenne- ja logistiikkaosio.

 

Se on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 § mukaisesti asetettu julkisesti nähtäville 21.11. – 30.12.2011 väliseksi ajaksi muistutusten antamista varten.

 

Sen lisäksi vaihemaakuntakaavaa on esitelty asukastilaisuuksissa Ylöjärvellä, Pirkkalassa, Nokialla ja Lempäälässä, mutta Pirkanmaan liitto ”unohti” esitellä vaihemaakuntakaavaa Tampereella. Ihmeellistä, sillä vaihemaakuntakaava koskee eniten Tamperetta!

 

Osallistuin Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan esittelytilaisuuteen Nokialla, kun vastaavaa tilaisuutta ei jostain käsittämättömästä syystä Tampereella olla järjestämässä.

 

Keskustelin maakuntaliiton töppäyksestä Nokialla maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntyksen kanssa ja hän totesi, että Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotus ei koske Tamperetta.

 

Olen vahvasti ei mieltä maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntyksen kanssa ja totean, että Pirkanmaan kunnista kyseinen kaavasuunnitelma koskee eniten Tamperetta!

 

Vaihemaakuntakaavaan on sisällytetty mm. Pirkanmaata koskevat valtakunnalliset rata- ja päätielinjaukset, Tampereen järjestelyratapihan siirtäminen, Tampere-Pirkkalan lentoaseman alue sekä myös muualla Pirkanmaalla sijaitsevat logistiset aluekokonaisuudet – on varsin ihmeellistä, jos joku uskaltaa väittää, että nämä hankkeet eivät koskisi Tamperetta!

 

Kysyn Pirkanmaan liiton vastuullisilta virkahenkilöiltä, että eikö suunniteltu läntinen ohitusrata, Tampereen järjestelyratapihan siirtäminen etelään ja Tampere-Pirkkalan lentoaseman melualueen laajentaminen koskemaan koko Tampereen eteläistä aluetta koske Tamperetta?

 

Saman kysymyksen osoitan vastattavaksi myös Pirkanmaan liiton luottamushenkilöille.

 

Pääosin kannatan Pirkanmaan liiton esitystä Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymiseksi. Olen kuitenkin huolestunut, että Pirkanmaan liiton töppäys Tampereen ”unohtamisesta” asukastilaisuuden järjestämisestä saattaa luoda pitävän mahdollisuuden valituksen tekemisestä.

 

Ehdotan, että Pirkanmaan liitto järjestää pikaisesti tilaisuuden, jossa myös tamperelaisilla on mahdollisuus sanoa mielipiteensä Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavasta.

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava, Pirkanmaan liitto, maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, Tampereen läntinen oikorata, Tampereen järjestelyratapiha, Tampere-Pirkkalan lentoasema, 3-tien linjaus välillä Ylöjärvi-Hämeenkyrö,