Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Vihreät julistautuivat nyt ihan itse huumehörhöiksi!

Tiistai 14.9.2021 - -Esko Erkkilä-

Pienet ovat hallituspuolueen rahkeet, kun ns. puoluekokouksessa on hieman alle 370 äänivaltaista osanottajaa!  Näin oli kuitenkin Vihreillä viime viikonloppuna.

 

 

Vihreiden puoluekokous julistautui 183 äänen voimalla virallisesti huumehörhöiksi, kun kannattavat kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopumista!

 

 

Meillä muilla on kuitenkin pientä toivonkipinää, sillä useat julkivihreät ovat joukoittain sanoutuneet irti puoluekokouspäätöksestään.

 

******************

 

On häkellyttävää, kun maamme hallituksen sisäministerin puolue päättää puoluekokouksessaan hyväksyä laittoman toiminnan.  Eikö sisäministerillä, joka on Vihreiden puheenjohtaja, ole puolueessaan minkäänlaista arvovaltaa vai onko hän poliisiasioista vastaavana ministerinä tosiaan laittomuuden puolella?

 

 
-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vihreät julistautuivat nyt ihan itse huumehörhöiksi!, huumehörhöt, sisäministeri Maria Ohisalo, Maria Ohisalo, Vihreät, Vihreät puoluekokouspäätös,

Pirkanmaan Keskusta tuomitsee huumeveikkojen esitykset, että kannabiksen käytön rangaistavuudesta pitäisi luopua.

Tiistai 12.11.2019 - -Esko Erkkilä-

Kan­na­bik­sen käy­tös­tä tai hal­lus­sa­pi­dos­ta ei tule ran­gais­ta, vaa­ti­vat yh­des­sä de­ma­ri­nuo­ret, ko­koo­mus­nuo­ret, RKP-nuo­ret, va­sem­mis­to­nuo­ret ja vih­re­ät nuo­ret.

 

Nämä po­liit­ti­set nuo­ri­so­jär­jes­töt nä­ke­vät, et­tä ran­gais­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen pa­ran­tai­si käyt­tä­jien mah­dol­li­suut­ta saa­da hoi­toa sekä pois­tai­si lait­to­mien päih­tei­den käyt­töön liit­ty­vää stig­maa ja syr­jäy­ty­mis­ris­kiä.

 

Kes­kus­ta­nuo­ret ei kui­ten­kaan läm­pe­ne puo­lu­e­ra­jat ylit­tä­väl­le kan­na­no­tol­le.

Nuo­ri­so­jär­jes­tön uu­si pu­heen­joh­ta­ja Han­na Mark­ka­nen lin­jaa Twit­te­ris­sä, et­tä Kes­kus­ta­nuor­ten mie­les­tä huu­mei­den käy­tön kyn­nyk­sen on py­syt­tä­vä mah­dol­li­sim­man kor­ke­a­na.

 

– Hoi­to­jär­jes­tel­mä ja hoi­toon oh­jaus ei­vät toi­mi täl­lä­kään het­kel­lä. Mi­ten siis voi­sim­me sal­lia dek­ri­mi­na­li­soin­nin ja mah­dol­li­sen käy­tön li­sään­ty­mi­sen, Mark­ka­nen haas­taa huu­me­lain­sää­dän­nön muu­tos­ta puol­ta­via kol­le­go­jaan.

 

 

Aina joukossa – myös Keskustanuorissa – on yksi huumeiden käytön puolustaja ja valitettavasti tässä asiassa se on Pirkanmaan Keskustanuorten puheenjohtaja Joonas Soukkio, joka Aamulehdessä 7.11.2019 julkaistussa kirjoituksessaan esitti nykytilanteen olevan kestämätön ja vaati kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamista.

 

 

Olen tyytyväinen, että Keskustan Pirkanmaan piirihallitus teki heti viime perjantaina eli 8.11.2019 päätöksen, jossa se totesi seuraavaa:

 

**************

 

”Pirkanmaan Keskusta vaatii vahvaa panostusta nuorten huumeongelmien
ehkäisyyn kannabiksen viihdekäytön laillistamisen sijasta


Pirkanmaan Keskustanuorten puheenjohtaja Joonas Soukkio käynnisti kirjoituksellaan Aamulehdessä 7.11.2019 voimakkaan keskustelun huumeongelman suuruudesta ja nykytilanteen kestämättömyydestä.

Soukkion kirjoituksessa esiintyvät ongelmat nykytilanteessa ovat todellisia ja niihin pitää löytää ratkaisuja. Päihteiden käytön laaja-alainen ehkäisy erityisesti nuorten osalta on erittäin tärkeää
Keskustalle.

Erityisen ongelmallisena pidämme sitä ajatusta, että laittoman toiminnan rangaistavuus poistettaisiin. Tämä olisi täysin käsittämätön viesti lakien noudattamisen ja yleisen oikeusmoraalin kannalta. Se antaisi myös
väärän viestin nuorille siitä, että laittomien päihteiden käyttö ja kokeilu on ihan ok.


Keskustan puoluekokous ei hyväksy kannabiksen laillistamista Suomessa.


Pirkanmaan Keskusta on puoluekokouksen linjalla.”

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Pirkanmaan Keskusta, Pirkanmaan Keskustanuoret, huumeveikot, huumehörhöt, kannabis,

Vakuutusyhtiöiden auditoinnit vähentävät yritysten vahinkoriskejä

Tiistai 18.12.2018 - -Esko Erkkilä-

Sain olla työelämän bisnesmaailmassa 40 ja puoli vuotta, josta viimeiset neljäkymmentä vuotta saman työnantajan palveluksessa.

 

 

Tuosta neljästäkymmenestä vuodesta vastasin viimeiset 15 vuotta Suomen toiseksi suurimman rehualan yrityksen raaka-ainehankinnasta.

 

 

Vastuullani oli n. 550 miljoonan kilon suuruinen raaka-ainepotti vuodessa.

 

Aamulla ensimmäinen hommani oli katsoa tietojärjestelmistä, että kuinka paljon pääomia oli sitoutunut juuri sillä hetkellä raaka-aineisiin.

 

 

Jos raaka-aineiden eurosaldo oli tasoa 15 – 18 miljoonaa euroa, niin kaikki oli hyvin, mutta jos saldotilanne osoitti 25 miljoonaa euroa, oli melko varmaa, että selityksiä kaivattiin.

 

 

Työelämässä oppimani on perusta sillä, että nyt yhdistysmaailmassa vaadin jokaisen puheenjohtamani yhdistyksen jokaiseen kokoukseen esityslistan alkuun katsauksen yhdistyksen taloustilanteeseen!

 

 

Työelämässä raaka-ainehankintamme tukeutui kotimaisiin raaka-aineisiin, mutta paljon jouduimme käyttämään myös tuontiraaka-aineita.

 

 

Siinä työssä tulivat tutuiksi ainakin Oulun, Kalajoen, Kokkolan, Vaasan, Kaskisten, Porin, Eurajoen, Rauman, Naantalin, Turun, Kirkkonummen, Loviisan, Kotkan ja Haminan merenrantasatamat sekä niissä toimivat satamaoperaattorit. Lappeenrannan Mustolan satamaan toimme useita laivalasteja Saimaan kanavaa pitkin, joten myös Mustolan satama tuli vuosien kuluessa hyvinkin tutuksi.

 

 

On paikallaan tiedostaa, että monissa satamakaupungeissa on useita eri satamia, joten satamien lukumäärä on suurempi kuin satamakaupunkien määrä.

 

 

Työnantajani vakuutusyhtiönä oli Tapiola ja Tapiolan vastuuhenkilöt tulivat vuosien aikana tutuiksi yhteistyökumppaneina.

 

 

Kertaakaan emme joutuneet vahinkotapausten vuoksi asioimaan vakuutusyhtiömme kanssa, mutta siihen saattoi olla ainakin osasyynä se, että Tapiola auditoi säännöllisesti satamaoperaattoreidemme toiminnot.

 

 

 

*****************

 

 

 

Raaka-ainevarastojen ja niiden lähiympäristön palokuormahavainnot olivat eräs seikka, johon vakuutusyhtiömme kiinnitti huomiota.

 

 

Tapiola ei hyväksynyt lainkaan esimerkiksi raaka-ainevarastojen ulkopuolella seinustoilla olevia trukkilavarykelmiä, sillä ne jos mitkä lisäävät varaston palokuormariskiä.

 

 

Vaikka satama-alueet ovatkin kaikissa satamissa aidattuja alueita, niin huumehörhöt saattavat kiivetä aitojen ylitse ja sytyttää trukkilavavarastot tuleen! Jos näin käy, niin samassa palossa haihtuu taivaan tuuliin myös siinä satamavarastossa olevat asiakkaiden omistamat tavarat!

 

 

Kiitän vakuutusyhtiö Tapiolan auditoijia, jotka toiminnallaan pystyivät lisäämään mm. minun näkemyksiäni vahinkojen välttämisessä!

 

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: satamaoperaattorit, vakuutusyhtiöiden auditoinnit, palokuorma, huumehörhöt riskitekijänä, satamaoperaattorit Oulusta Haminaan, Satamaoperattorit ry,