Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Laki edellyttää, että kunnan on tarjottava potilasasiamiehen palveluja

Sunnuntai 31.10.2010 - -Esko Erkkilä-

Tampereen valtuustosalissa 25.10.2010 järjestetyn asiamiesillan toisena esiintyjänä oli potilasasiamies Laura Helovuo. Hänen esityksensä toi paljon uutta tietoa kuulijoille - myös kysymyksiä esityksen jälkeen esitettiin useita.

Potilasasiamiehen virka on lakisääteinen eli potilasasiamies pitää olla joka kunnassa.

Tampereen potilasasiamies palvelee Hatanpään Kanta- ja Puistosairaalan, Kaupin sairaalan, Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin asiakkaita, potilaita sekä heidän omaisiaan.

Tampereen potilasasiamiehenä toimii Arja Laukka ja hänen sijaisenaan toimii asiamiestilaisuudessa esiintynyt Laura Helovuo.

Monelle kuulijalle oli uutta, että Tampereen yliopistollisella sairaalalla on oma potilasasiamies - Marja Nieminen. Kunnallisen potilasasiamiehen vastuulle ei siis kuulu TAYS.

Yksityisillä sairaanhoitoyksiköillä on omat potilasasiamiehensä ja heihin saa parhaiten yhteyden ko. yksikön puhelinvaihteen kautta.

Potilasasiamies antaa neuvoja potilaan oikeuksista yleensä sekä neuvoo miten menetellä, kun asiakas, potilas tai omainen on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies avustaa tarvittaessa myös muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen tekemisessä.

Tampereen potilasasiamiehelle tuli v. 2009 kaikkiaan 992 yhteydenottoa. Yhteydenottojen tärkeimmät syyt olivat ongelmat hoidon toteutumisessa, potilasvahinko ja hoitoonpääsyongelmat.

Helovuo selvitti, että potilasvahingon korvaamisessa edellytetään sellaista tapausta, että terveydenhoidon ammattilaisen suorittamasta hoidosta on syntynyt henkilövahinko. Lisätietoja asiasta löytyy nettisivuilta www.pvk.fi. Kyse on Potilasvakuutuskeskuksen nettisivuista - kannattaa tutustua.

Laura Helavuo selvitti, että potilaalla on omien tietojensa tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Omaisten mahdollisuus ja oikeus saada tietoja potilaasta on usein kysytty aihe.

Automaattista oikeutta saada tietoja potilaasta omaisilla ei ole. Rajatapauksissa pyritään arvioimaan, että kieltäisikö potilas tietojen antamisen omaisille, jos hän kykenisi asian päättämään. Käytännön johtoajatuksena on, että omaisten osallistumista potilaan hoitoon pyritään tukemaan.

Kysymysosiossa eräässä puheenvuorossa paheksuttiin, että hoitohenkilökunnan jäsenet keskustelevat esim. bussissa nimeltä mainiten henkilöiden sairauksista ja niiden hoidosta. Tätä menettelyä potilasasiamies paheksui ja lupasi muistuttaa siitä sairaanhoitohenkilökunnalle pidettävissä tilaisuuksissa.

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii potilaiden edun turvaajana.

Hän tuo työssään potilasnäkökulmaa sairaanhoitohenkilöstön tietoisuuteen ja tiedottaa potilaan oikeuksista. Potilasasiamiehen työ suuntautuu yksittäisten potilaiden ja sairaanhoitohenkilöstön lisäksi myös moniin viranomaistahoihin, järjestöihin ja palvelun tuottajiin.

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Tampereen potilasasiamies, potilasasiamies, Potilasvakuutuskeskus,

Asiamiesillan anti oli mielenkiintoinen

Lauantai 30.10.2010 - -Esko Erkkilä-

Tampereen kaupungin palveluksessa olevat asiamiehet esittelivät toimintaansa kaupungin valtuustosalissa 25.10.2010 järjestetyssä tilaisuudessa.

Tilaisuudessa esiintyivät lapsiasiamies, potilasasiamies, sosiaaliasiamies sekä vammais- ja esteettömyysasiamies.

Kaupungin palkkalistoilla on myös EU-asiamies, mutta hänen toimenkuvansa poikkeaa niin paljon muiden asiamiesten tehtävistä, että hänen toimintaansa ei nyt esitelty.

Läsnä oli yli kolmisenkymmentä kaupunkilaista ja minä yksi kiinnostuneista.

Tilaisuudesta poissa ollut EU-asiamies on nimeltään Jukka Järvinen. Hänen tehtävänään on etsiä rahoitusratkaisuja Tampereen kaupungille EU:sta.

Ainakin paikalla olleiden asiamiesten korkea esimies on johtaja Lasse Eskonen.

Asiamiestoiminnan esittelyn aloitti lapsiasiamies Tiia Heinäsuo ja käsittelenkin tässä ainoastaan lapsiasiamiehen toimintaa.

Lapsiasiamiehen virka on kunnille vapaaehtoinen, mutta Tampereen kaupunginvaltuusto on jo 02.01.2003 päättänyt perustaa lapsiasiamiehen viran.

Lapsiasiamiehen tehtävät ovat "poikkihallinnollisia", sillä hän tekee yhteistoimintaa eri hallintokuntien kanssa.

Lapsiasiamiehen toimenkuvaan kuuluu alle 18-vuotiaiden lasten asiat, mutta Tiia Heinäsuo kertoi, että hänen oman tulkintansa mukaan toiminnan piiriin kuluvat alle 28-vuotiaat tamperelaiset. Laajempi ikätulkinta perustuu eräisiin määräyksiin, joissa vasta 29-vuotias "vapautuu" lapsuuden ja nuoruuden ikä-statuksesta!

Päivähoito-, perusopetus-, toisen asteen koulutus-, neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut kuuluvat itsestään selvyyksinä lapsiasiamiehen tehtäväkenttään.

Tärkeänä yhteistoiminnan sarkana lapsiasiamies Heinäsuo toi esille kolmannen sektorin. On selvää, että lukuisten järjestöjen, seurakuntien sekä muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistoiminta on keskeistä lasten maailmassa työskentelevälle viranhaltijalle.

Esimerkkinä Tiia Heinäluoma mainitsi marraskuun 14. päivänä Tampere-talossa järjestettävän LOP-tapahtuman. Kyse on Lapsen Oikeuksien Perhetapahtumasta, jossa on mielenkiintoista koettavaa koko perheelle.

Lapsiasiamies on sillanrakentaja eri tahojen välillä.

Hän ei ole juristi eikä sosiaalityöntekijä. Lapsiasiamies ei myöskään korvaa vakiintuneita valitus-, neuvonta- tai vaikuttamisväyliä.

Tampereella on lapsilta kysytty, että mitä lapsipoliittinen ohjelma merkitsee käytännössä.

Anni - 8-vuotta - on vastauksena todennut. "Miten sen nyt voisi sanoa niin kuin lapsen kielellä? Se tarkoittaa ohjelmaa lapsille, joka sisältää leikkimistä ja tanssia."

Tytti - 2 1/2 -vuotta - on puolestaan todennut lyhyesti: "Karkkien syömistä."

Oli mielenkiintoista kuulla omakohtaista kokemusta lapsista omaavan lapsiasiamiehen esitys työstään! Toivottavasti tieto lapsiasiamiehen toiminnasta tavoittaa tietoa tarvitsevat nuoret perheet.

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Tampere, asiamiesilta, lapsiasiamies, sosiaaliasiamies, potilasasiamies, vammais- ja esteettömyysasiamies, Tiia Heinäluoma, Lasse Eskonen, EU-asiamies