Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Pirkanmaan kuntapäättäjät eivät kiinnostuneet Gasum Oy:n tutkimuksesta

Perjantai 29.10.2010 - -Esko Erkkilä-

Gasum Oy toteutti syyskuussa Pirkanmaan kuntapäättäjien keskuudessa tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää kohderyhmän suhtautuminen eri energialähteisiin.

Kyselyyn vastasi ainoastaan 164 pirkanmaalaista kuntapäättäjää eli 24 % kyselyn saaneista.

Olin yksi kyselyyn vastanneista.

Käsittelin Gasum Oy:n kuntapäättäjille osoittamaa "tutkimusta" syyskuussa näillä sivuilla ja totesin silloin mm. näin:

"Pirkanmaan päättäjille suunnatulla kyselyllä on lähinnä viihdearvo, joten sen tuloksille ei voi antaa suurta painoarvoa."

Kiinnitin blogikirjoituksessani huomiota Suomen huoltovarmuuteen ja muistutin, että Gasum Oy:n omistuksesta 45 % on Venäjällä ja Saksassa. Kaikki maakaasu on tuontitavaraa ja sen alkuperämaa on Venäjä.

On luonnollista, että Gasum Oy näkee tutkimukselleen suuremman arvon kuin viihdearvon. Tästä osoituksena yrityksen 28.10.2010 ko. tutkimuksesta julkisuuteen toimittama tiedote:

-------------------------

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 28.10.2010

Gasum selvitti Pirkanmaalla:
Biopolttoaineiden riittävyydestä ollaan epävarmoja

Gasum toteutti syyskuussa sähköpostikyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää Pirkanmaan kuntapäättäjien sekä ympäristöasioiden parissa työskentelevien asiantuntijoiden suhtautumista eri energialähteisiin. Yli puolet vastaajista toimii kunnanvaltuutettuina.*)

Vastaajista kolme neljästä seuraa aktiivisesti ilmastonmuutokseen ja sen torjuntaan liittyvää uutisointia. Kysyttäessä merkittävimpiä hiilidioksidipäästöjen vähentämiskohteita koko Pirkanmaan näkökulmasta energiantuotanto nousi tärkeimmäksi kun taas kuntatasolla yksityisliikenne nähtiin merkittävimmäksi päästövähennyskohteeksi.

– Toteutimme vuosi sitten vastaavan kyselyn pääkaupunkiseudun ja Länsi-Uudenmaan alueilla. Liikenteen merkitys päästövähennyskohteena nousee Pirkanmaalla yli 10 % suuremmaksi Uudenmaan tutkimukseen verrattuna, viestintäpäällikkö Minna Ojala huomioi.

Biokaasu saa myönteisiä arvioita

Biokaasulaitos nähtiin ympäristöystävällisimmäksi vaihtoehdoksi niin sähkön ja lämmön yhteis- kuin erillistuotannossakin. Suurin potentiaali biokaasun käytössä nähtiin aluelämpöratkaisuissa. Vastaajat suhtautuivat kuitenkin kriittisesti biopolttoaineiden riittävyyteen. Yli puolet vastaajista katsoi, että biopolttoaineita ei ole kaiken kaikkiaan Suomessa tai omassa asuinkunnassa riittävästi tavoitteisiin nähden saatavilla.

– Usean selvityksen mukaan biokaasusta saadaan paras ilmastohyöty liikenteen polttoaineena. Gasumilla on kaksi merkittävää biokaasuhanketta käynnissä Kouvolassa ja Nastolassa. Myös Pirkanmaan alueella on potentiaalia biokaasun tuotantoon ja jakeluun maakaasuverkossa, Minna Ojala toteaa.

Energiatehokkuus tarvitsee kannustimia

Kyselyn perusteella kiinteistöjen energiankäytön tehostamisessa porkkana toimii raippaa paremmin. Vastaajista 79 % pitää investointitukia toimivana keinona energiatehokkuuden parantamiseksi, kun vain 35 % näkee energiaverotuksen kiristämisen johtavan parempaan tehokkuuteen energian käytössä.

– Yllätykseksemme vastaajat pitivät ydinvoimaa tehokkaimpana ratkaisuna sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Ainakin tällä hetkellä ydinvoimalla ei tuoteta kaukolämpöä vaan ylijäämälämpö johdetaan mereen. Ydinvoima on julkisuudessa ollut paljon esillä rakentamisen ja lupakäsittelyjen vuoksi, ja siten ydinvoiman varsinaiseen käyttötarkoitukseen eli sähkön tuotantoon liitetään muitakin etuja, Minna Ojala arvioi.

Tutkimukseen vastanneiden mielestä maakaasun tärkein käyttökohde on sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Neljännes vastaajista näkee maakaasun ensisijaisen kasvupotentiaalin olevan juuri  yhteistuotannossa.

Gasumilta toivotaan näkyvämpää roolia energiakeskustelussa

Gasumin tunnettuus Pirkanmaalla on heikko. Yli puolet vastaajista tuntee Gasumin vain nimeltä. Vastaajat toivovat Gasumilta näkyvämpää roolia Pirkanmaan energiakeskustelussa, erityisesti syvällisempää tietoa maakaasun ja biokaasun tuomista mahdollisuuksista.

*) Kysely 680 kuntapäättäjälle ja asiantuntijalle Pirkanmaan alueella. Vastaajia 163 eli 24 % kyselyn saaneista. Kyselyn toteutti Gasumin toimeksiannosta EL Markkinointi.

Lisätietoja Gasum Oy, viestintäpäällikkö Minna Ojala,
puhelin 040 5001193

----------------------

Uskokoon ken tahtoo.

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Gasum Oy, Gasum Oy:n omistus, maakaasu, maakaasu Pirkanmaalla,