Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

LNG Viking Gracen polttoaineena

Sunnuntai 26.1.2020 - -Esko Erkkilä-

Olen saanut kuluvan tammikuun aikana osallistua kahdestikin Viking Grace-risteilylle; molemmat risteilyt ovat tavallaan olleet koulutusristeilyjä, sillä ne ovat olleet suunnattu ryhmänkerääjille.

 

**************

 

Tammikuun 22. – 23. päivien risteilyllä minulla oli ulkohytti ja sain silloin seurata aitiopaikalta, kun aluksemme…

 

 

IMG_6763.JPG

 

…eli Viking Grace sai Tukholman satamassa polttoainetäydennyksenä LNG:tä eli Liquified Natural Gas –maakaasua.

 

LNG on tosiaan maakaasua, joka on jäähdytetty miinus 162 asteeseen, jolloin se on muuttunut kaasusta nesteeksi ja sen tilavuus on pienentynyt 600-kertaisesti.

 

 

IMG_6765.JPG

 

Kaasua kuljettava satama-alus ankkuroitui Viking Gracen rinnalle ja sen kansimiehet suorittivat aluksellemme polttoainetäydennyksen.

 

 

IMG_6764.JPG

 

 

Viking Grace saa LNG-annoksensa Tukholmassa ja tähän vuodenaikaan risteilyalus viettää risteilyajastaan tunnin aamuhämärissä siellä.

 

 

IMG_6787.JPG

 
Viking Gracen kaasutankit sijaitsevat aluksen takaosassa ”vapaan taivaan alla”, jotta mahdolliset kaasuvuodot eivät olisi missään tilanteessa turvallisuusriski – maakaasu kun on ilmaa kevyempää ja mahdollisessa vuototilanteessa kaasu katoaisi hetkessä taivaan tuuliin.

 

***************

Viking Grace tankataan Tukholmassa aina aamuisin, vaikka se pystyisi yhdellä tankkauksella tekemään kaksikin matkaa Turun ja Tukholman välillä.

 

LNG muodostaa Viking Gracen polttoainetarpeesta 99 % ja se puuttuva yksi prosentti on dieselöljyä – näin meille kertoi laivakierroksemme aikana Jonas-oppaamme!

 

 

Kehitys on siis kehittynyt ainakin Viking Gracella!

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: LNG, maakaasu, Liquified Natural Gas, Viking Line, Viking Grace, Viking Grace-risteilyt,

Maakaasulla on monia hyviä puolia, mutta huoltovarmuusnäkökohdat rajaavat sen osuuden nykytasolle

Maanantai 13.6.2011 - -Esko Erkkilä-

Gasum Oy järjesti 31.5.2011 Tampereella Vapriikissa päättäjille suunnatun aamupäiväseminaarin.

 

Olin mukana Tampereen Infratuotanto Liikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtajana.

 

Esitykset olivat mielenkiintoisia ja ne sekä osanottajien puheenvuorot ja kysymykset valottivat monia asioita.

 

Gasum Oy markkinoi itseään kotimaisena yrityksenä ja niin yrityksen omistuspohjaa tarkasti tutkien asia onkin.

 

Yrityksen omistajat ja niiden osuudet ovat seuraavat:

 

  • Fortum Heat and Gas  Oy 31 %
  • Suomen valtio 24 %
  • OAO Gazprom 25 %
  • E.ON Ruhrgas International GmbH 20 %
Yrityksestä neljännes on siis venäläisomistuksessa ja viidennes saksalaisomistuksessa eli RUS/GER -omistusosuus on 45 %!

 

Saasteettomuus ja logistiikka ovat maakaasun kiistattomat edut.

 

Maakaasuputken rakentamisen jälkeen rekka-, rautatie- tai merikuljetuksia ei tarvita, sillä kaasu kulkee Siperian kaasukentiltä käyttöpaikalle lähes ilmaiseksi.

 

Kannan huolta maamme huoltovarmuudesta, jos venäläinen maakaasu saa liian suuren osuuden Suomen energialähteenä.

 

Venäläinen kulttuuri ja toimenpiteet luotettavana tavarantoimittajana sekä myös asiakkaana ovat länsimaisesti ajatellen edelleen arvaamattomia. Tämä on muistettava myös silloin, kun tarkastellaan heidän kykyään ja haluaan luotettavana maakaasuntoimittajana.

 

Inkoosta Tallinnaan suunniteltu maakaasuputki tulisi kytkemään Suomen maakaasuverkoston yhteen Baltian kaasuverkon kanssa. Suunnitelma on kannatettava, sillä se saattaisi parantaa maakaasun toimitusvarmuutta Suomeen.

 

Suunniteltu yhteys risteäisi Venäjältä Saksaan kulkevan ”Nord Stream” –kaasuputken kanssa, mutta keskinäistä yhteyttä niillä ei olisi.

 

Maakaasun verotuspolitiikka on poliittisten päättäjien näpeissä. Niin pitää ollakin, jotta eri energiamuotojen kokonaisjärkevyyttä voidaan puntaroida.

Aamupäiväseminaarin aikana varmistui, että Gasum Oy:n toimiva johto on realistinen, sillä yrityksen tavoite on säilyttää Suomessa maakaasulla lähivuosina nykytaso.

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: maakaasu, Gasum Oy, Huoltovarmuus, Huoltovarmuuskeskus, Suomen valtio omistajana, Gazprom, E.ON,

Pirkanmaan kuntapäättäjät eivät kiinnostuneet Gasum Oy:n tutkimuksesta

Perjantai 29.10.2010 - -Esko Erkkilä-

Gasum Oy toteutti syyskuussa Pirkanmaan kuntapäättäjien keskuudessa tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää kohderyhmän suhtautuminen eri energialähteisiin.

Kyselyyn vastasi ainoastaan 164 pirkanmaalaista kuntapäättäjää eli 24 % kyselyn saaneista.

Olin yksi kyselyyn vastanneista.

Käsittelin Gasum Oy:n kuntapäättäjille osoittamaa "tutkimusta" syyskuussa näillä sivuilla ja totesin silloin mm. näin:

"Pirkanmaan päättäjille suunnatulla kyselyllä on lähinnä viihdearvo, joten sen tuloksille ei voi antaa suurta painoarvoa."

Kiinnitin blogikirjoituksessani huomiota Suomen huoltovarmuuteen ja muistutin, että Gasum Oy:n omistuksesta 45 % on Venäjällä ja Saksassa. Kaikki maakaasu on tuontitavaraa ja sen alkuperämaa on Venäjä.

On luonnollista, että Gasum Oy näkee tutkimukselleen suuremman arvon kuin viihdearvon. Tästä osoituksena yrityksen 28.10.2010 ko. tutkimuksesta julkisuuteen toimittama tiedote:

-------------------------

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 28.10.2010

Gasum selvitti Pirkanmaalla:
Biopolttoaineiden riittävyydestä ollaan epävarmoja

Gasum toteutti syyskuussa sähköpostikyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää Pirkanmaan kuntapäättäjien sekä ympäristöasioiden parissa työskentelevien asiantuntijoiden suhtautumista eri energialähteisiin. Yli puolet vastaajista toimii kunnanvaltuutettuina.*)

Vastaajista kolme neljästä seuraa aktiivisesti ilmastonmuutokseen ja sen torjuntaan liittyvää uutisointia. Kysyttäessä merkittävimpiä hiilidioksidipäästöjen vähentämiskohteita koko Pirkanmaan näkökulmasta energiantuotanto nousi tärkeimmäksi kun taas kuntatasolla yksityisliikenne nähtiin merkittävimmäksi päästövähennyskohteeksi.

– Toteutimme vuosi sitten vastaavan kyselyn pääkaupunkiseudun ja Länsi-Uudenmaan alueilla. Liikenteen merkitys päästövähennyskohteena nousee Pirkanmaalla yli 10 % suuremmaksi Uudenmaan tutkimukseen verrattuna, viestintäpäällikkö Minna Ojala huomioi.

Biokaasu saa myönteisiä arvioita

Biokaasulaitos nähtiin ympäristöystävällisimmäksi vaihtoehdoksi niin sähkön ja lämmön yhteis- kuin erillistuotannossakin. Suurin potentiaali biokaasun käytössä nähtiin aluelämpöratkaisuissa. Vastaajat suhtautuivat kuitenkin kriittisesti biopolttoaineiden riittävyyteen. Yli puolet vastaajista katsoi, että biopolttoaineita ei ole kaiken kaikkiaan Suomessa tai omassa asuinkunnassa riittävästi tavoitteisiin nähden saatavilla.

– Usean selvityksen mukaan biokaasusta saadaan paras ilmastohyöty liikenteen polttoaineena. Gasumilla on kaksi merkittävää biokaasuhanketta käynnissä Kouvolassa ja Nastolassa. Myös Pirkanmaan alueella on potentiaalia biokaasun tuotantoon ja jakeluun maakaasuverkossa, Minna Ojala toteaa.

Energiatehokkuus tarvitsee kannustimia

Kyselyn perusteella kiinteistöjen energiankäytön tehostamisessa porkkana toimii raippaa paremmin. Vastaajista 79 % pitää investointitukia toimivana keinona energiatehokkuuden parantamiseksi, kun vain 35 % näkee energiaverotuksen kiristämisen johtavan parempaan tehokkuuteen energian käytössä.

– Yllätykseksemme vastaajat pitivät ydinvoimaa tehokkaimpana ratkaisuna sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Ainakin tällä hetkellä ydinvoimalla ei tuoteta kaukolämpöä vaan ylijäämälämpö johdetaan mereen. Ydinvoima on julkisuudessa ollut paljon esillä rakentamisen ja lupakäsittelyjen vuoksi, ja siten ydinvoiman varsinaiseen käyttötarkoitukseen eli sähkön tuotantoon liitetään muitakin etuja, Minna Ojala arvioi.

Tutkimukseen vastanneiden mielestä maakaasun tärkein käyttökohde on sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Neljännes vastaajista näkee maakaasun ensisijaisen kasvupotentiaalin olevan juuri  yhteistuotannossa.

Gasumilta toivotaan näkyvämpää roolia energiakeskustelussa

Gasumin tunnettuus Pirkanmaalla on heikko. Yli puolet vastaajista tuntee Gasumin vain nimeltä. Vastaajat toivovat Gasumilta näkyvämpää roolia Pirkanmaan energiakeskustelussa, erityisesti syvällisempää tietoa maakaasun ja biokaasun tuomista mahdollisuuksista.

*) Kysely 680 kuntapäättäjälle ja asiantuntijalle Pirkanmaan alueella. Vastaajia 163 eli 24 % kyselyn saaneista. Kyselyn toteutti Gasumin toimeksiannosta EL Markkinointi.

Lisätietoja Gasum Oy, viestintäpäällikkö Minna Ojala,
puhelin 040 5001193

----------------------

Uskokoon ken tahtoo.

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Gasum Oy, Gasum Oy:n omistus, maakaasu, maakaasu Pirkanmaalla,

Itämeren maakaasuputken rakennusvaihe loi Suomeen työpaikkoja

Sunnuntai 16.5.2010 - -Esko Erkkilä-

Nord Stream -kaasuputken asennustyöt Suomanlahden pohjaan alkavat kesäkuussa 2010, mutta putkien pinnoitustuotanto on pyörinyt Kotkassa jo syksystä 2009 alkaen.

 

Pääsin pikaisesti tutustumaan pinnoistusprojektiin taannoisella työmatkallani Kotkan satamiin. Mainittakoon, että Kotkassa on useita satamia - Mussalo, Hietanen, Hietanen etelä (tuttavallisemmin Puolan laituri), Kantasatama sekä Sunilan laituri.

 

Merenpohjaan asennettavat teräsputket...

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Nord Strem, maakaasuputki, Kotka, Mussalo, Viipuri, Greifswald, Sinnemäe