Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Allekirjoita adressi Viljakkalan terveyspalvelujen puolesta!

Perjantai 29.11.2013 - -Esko Erkkilä-

Vanhukset, sairaat, lapset, lapsiperheet, työttömät ja muut yhteiskuntamme heikompiosaiset ovat se kohderyhmä, johon julkinen valta kohdistaa kurjistamistoimenpiteensä ensimmäisenä.

 

Jos joku tai jotkut näistä kohderyhmistä sattuvat asumaan hieman syrjemmällä ”maalikylistä”, hurraavat virkahenkilöt, että nythän me saimmekin todellisen jättipotin kurjistamissuunnitelmillemme!

 

Ylöjärven kaupungin virkahenkilöt ovat viime viikkoina panneet tuulemaa, kun ovat ottaneet tavoitteekseen alasajaa Viljakkalan terveyspalvelut nopealla aikataululla.

 

Viljakkala oli vireä pikkukunta Pirkanmaalla 31.12.2006 saakka, mutta vuoden 2007 alusta se liittyi Ylöjärven kaupunkiin.

 

 

viljakkalanvaakuna

 

 

Viljakkalan vaakuna.

 

**********

 

Nyt Ylöjärven kaupungilla on hirmuinen kiire ajaa alas Viljakkalan terveyspalvelut.

 

Virkahenkilöiden tavoite on, että 12.12.2013 pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa virkahenkilöiden kumileimasimena (ainakin virkahenkilöiden tavoite Ylöjärvellä on se, että luottamushenkilöt toimivat kumileimasimina) toimiva kaupunginvaltuusto tekisi lopun Viljakkalan terveyspalveluista.

 

 

Virkahenkilöiden suunnitelmat ovat nostaneet viljakkalalaiset tiukkaan vastarintaan.

 

Internetissä on kaikkien allekirjoitettavana adressi, jonka tarkoituksena on pelastaa Viljakkalan terveyspalvelut.

 

Adressi löytyy googlaamalla vaikkapa näin: ”adressit Viljakkalan terveysasema”. Käy allekirjoittamassa, sillä jokainen nimi on tärkeä!

 

Nettiadressin puuhamiehinä toimivat Matti Ylitalo ja Teuvo Hakanen.

 

Adressin ”saatesanat” kuuluvat näin:

 

”Viljakkalan terveysaseman puolesta.

Terveysaseman loppuminen tarkoittaa myös muiden palveluiden loppumista. Apteekki on riippuvainen terveysasemasta, myös suunnitellun kioskin laajennus ovat liipaisimella. Ylöjärvi lupasi viljakkalalaisille, että palvelut paranisivat. Näin ei kuitenkaan käynyt. Huolemme ei ole ainoastaan Viljakkala, sama voi seurata myös toiseen kuntaliitoskuntaan. Ole ystävällinen ja allekirjoita. Se on pieni teko sinulta, mutta suuri teko koko Viljakkalalle.


Perinteiset paperiadressit löytyvät Viljakkalan Kievarista, POP -pankista, apteekista, sekä ST1 -asemalta.

 

Myös Kurun Kievarista löytyy adressi.

 

Matti Ylitalo ja Teuvo Hakanen

 

*********

 

Olen allekirjoittanut nettiadressin sijaluvulla 42, mutta kävin varmuuden vuoksi allekirjoittamassa viime keskiviikkona myös perinteisen paperiadressin Viljakkalan Kievarissa.

********

Toistan Matti Ylitalon ja Teuvo Hakasen sanat:

 

Se on pieni teko sinulta, mutta suuri teko koko Viljakkalalle!

 

 

-Esko Erkkilä-

2 kommenttia . Avainsanat: Viljakkala, Viljakkala-neuvosto, Ylöjärvi, Viljakkalan terveyspalvelujen alasajo, suunnitelma Viljakkalan terveyspalvelujen alasajamiseksi, Teuvo Hakanen, adressit.com, Viljakkalan terveysaseman puolesta,

Viljakkala-neuvostolta jämäkkä kannanotto Viljakkalan terveyspalvelujen puolesta!

Keskiviikko 6.11.2013 - -Esko Erkkilä-

Viljakkala liittyi Ylöjärven kaupunkiin 1. tammikuuta 2007.

 

Viljakkala on kuntaliitoksen jälkeen ollut ”kivi kengässä” Ylöjärven virkahenkilöille ja he ovat monin eri tavoin pyrkineet heikentämään viljakkalalaisten elämää.

 

**********

 

Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti 11.4.2012, että kaupunkiin perustetaan Asukaslautakunta.

 

Asukaslautakunnan tehtävänä on;

”edistää kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kaupungin hallintoon, päätöksentekoon sekä palveluiden kehittämiseen. Toimielin kehittää kuntalaisdemokratian toimivuutta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi kuntalaisille, yhdistyksille ja yrityksille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia osallistua asioiden valmisteluun. Kuntalaisten ja kaupungin toimielimien sekä työntekijöiden välille tarjotaan monikanavaisia osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia.”

 

Ylöjärven kaupungin nettisivuilla todetaan edelleen näin: 

”Asukaslautakunnan alaisia neuvostoja ovat Kuru-neuvosto, Viljakkala-neuvosto, lapsi- ja nuorisoneuvosto, mielenterveysneuvosto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Neuvostojen tehtävänä on mm. seurata edustamansa kuntalaisryhmän saamia palveluja. Asukaslautakunta valitsee neuvostojen jäsenet toimikaudekseen pääosin eri järjestöjen esitysten perusteella.”

 

***********

 

Olen Viljakkala-neuvoston jäsen ja minut on valittu sen varapuheenjohtajaksi 2013 – 2014.

 

Viljakkalan asukkaat ovat huolestuneita niistä suunnitelmista, joita Ylöjärven kaupungin virkahenkilöt ovat laatineet Viljakkalan terveyspalvelujen alasajamiseksi.

 

Laadimme kokouksessamme 30.10.2013 selkeäsanaisen kannanoton Ylöjärven kaupungin virkahenkilöiden suunnitelmille.

 

Kannanottomme julkaistiin eilen Ylöjärven kaupungin nettisivuilla, joten nyt se on julkinen.

 

Kannanottomme kuuluu näin:

 

 

************

 

 

 

                                                                 Liite nro 1/Viljakkala-neuvosto 30.10.2013 § 17

 

 

Viljakkala-neuvoston kannanotto

 

Viljakkalan terveyspalvelujen muutossuunnitelmat on tehty puutteellisin perustiedoin. Viljakkala-neuvosto vaatii, että Viljakkalan terveysasemasuunnitelmat täytyy siirtää, kunnes on kartoitettu tietoa eri kuntien asukkaiden halusta valita terveyskeskuksensa sekä tietoa nykyisen henkilökunnan todellisesta työmäärästä ja työnkuvien yhdistämisen mahdollisista vaikutuksista.

 

Ylöjärven kaupunki on kuntaliitosvaiheessa omilla toimenpiteillään aiheuttanut Viljakkalan terveyspalveluja käyttävän alueen kutistumisen, määrätessään Karhen ja Nisunperän asukkaat Ylöjärven pääterveysaseman asiakkaiksi omalääkäri-aluejaossa. Menettely heikensi Viljakkalan terveyspalvelujen järjestämistä ja vaikutti olennaisesti asiakaskäyntimääriin ja joiden vähyyteen suhteessa pääterveysaseman omalääkäreihin nyt vedotaan.

 

Terveydenhuoltolain 47 §:n (30.12.2010/1326) "Kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta" mukaan kuntalainen voi itse valita, mistä kuntansa terveyskeskuksen terveysasemalta hän saa tarkoitetut terveydenhuollon palvelut. Näin alueiden asukkaat olisivat voineet 1.1.2012 alkaen siirtyä Viljakkalan terveyspalveluiden asiakkaiksi. Tiedottaminen lain voimaantulosta ja vaihdon mahdollisuudesta on ollut puutteellista, koska se ei ole tavoittanut em. kylien asukkaita laajamittaisesti. Ylöjärven kaupungin täytyy välittömästi tiedottaa ainakin Karhen ja Nisun asukkaille, että heillä on mahdollisuus vaihtaa terveysasemaansa.

 

Jos muutos lähipalvelupisteeksi tapahtuu, ei Viljakkalassa tarvitse olla hammaslääkäriä eikä lääkäriä tai sairaanhoitajaa. Kouluterveys hoidetaan sekä hammashuollon, että koululääkärin toimesta. Elokaaressa asuvia vanhuksia käydään hoitamassa tarpeen mukaan. Ja silloin kun näitä em. pakollisia (ja lain vaatimia) lääkärikäyntejä tehdään, ovat päivät työntäyteisiä. Akuuttivastaanottoa ei olisi siten lainkaan ja ennalta sovittuja kiireettömiä vastaanottoja tuskin järjestyy, ellei siitä tehdä päätöstä, jossa näkyy näiden mahdollisuuksien määrä vakituisesti.

 

Viljakkalan terveysaseman muuttaminen lähipalvelupisteeksi vaikuttaa myös ylikunnallisesti, sillä muutos merkitsee Viljakkalan toimipisteen statuksen muuttamista sellaiseksi, että esim. Itä-Ikaalisten ja Hämeenkyrön Lavajärven asukkaiden terveyspalvelut eivät ole Viljakkalassa mahdollisia. Laajennettu kiireettömän hoitopaikan valinta tulee voimaan 1.1.2014, jolloin valinnanvapaus laajenee koskemaan koko maan terveyskeskuksia ja erikoissairaanhoidon yksiköitä. Valinta käsittää terveysaseman palvelut kokonaisuutena sisältäen mm. terveysneuvonnan ja terveystarkastukset, seulonnat, sairaanhoidon, suunterveydenhuollon, lääkinnällisen kuntoutuksen ja neuvolapalvelut. Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Terveysasemaa voi vaihtaa enintään kerran vuodessa.

 

Tiedottaminen lakimuutoksesta on jo ennakkoon tärkeää, jotta terveyspalvelujen käyttäjät tietävät mihin sitoutuvat hoitopaikan valinnallaan tai valitsematta jättämisellään. Myös mahdollista kuntarajojen ylittämistä terveyspalvelujen perässä molempiin suuntiin (tulevat asiakkaat ja lähtevät asiakkaat) on syytä kartoittaa ja arvioida varsinkin kustannusnäkökulmasta ennen lopullista päätöksentekoa. Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahden mukaan noin viidensadan asiakkaan lisäys Viljakkalan terveysasemalle jo asettaisi suunnitelmat uuteen valoon ja mahdollistaisi lääkärin työskentelyn jatkossakin Viljakkalassa.

 

Terveysaseman henkilöstön informoinnista on välittömästi huolehdittava ja heitä on kuultava ennen työnkuviin puuttumista.

 

Viljakkalan terveysaseman statuksen säilymisestä tai muuttumisesta huolimatta aiotaan Ylöjärven kaupungissa keskittää neuvolapalveluja.  Viljakkala-neuvosto vaatii, että äitiys- ja lastenneuvolapalveluja ei eroteta eri toimipisteisiin ja ne on säilytettävä edelleen Viljakkalassa.

 

Viljakkala-neuvosto ehdottaa, että asukaslautakunta järjestää Viljakkalan asukkaille keskustelutilaisuuden ennen 18.11.2013 pidettävää kaupunginhallituksen kokousta. Uusi keskustelutilaisuus on tarpeellinen, jotta lähidemokratialle annetaan todellinen mahdollisuus toteutua asian käsittelyssä.

 

************

 

Taidatkos asiaa tämän selkeämmin ilmaista!

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Viljakkala, Viljakkala-neuvosto, Ylöjärvi, Viljakkalan terveyspalvelujen alasajo, suunnitelma Viljakkalan terveyspalvelujen alasajamiseksi, Viljakkala-neuvoston puheenjohtaja Tiina Isosaari, Viljakkala-neuvoston varapuheenjohtaja Esko Erkkilä,