Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Tampereesta muovinkierrätyksen kärkikaupunki

Keskiviikko 21.3.2018 - -Esko Erkkilä-

Keskustan Tampereen kunnallisjärjestön puheenjohtajana osallistun valtuustoryhmämme kokouksiin ja eilen päätimme jättää valtuustoaloitteen ajankohtaisesta muovinkierrätyksestä.

Aloitteemme luonnosteli ja stilisoi ministeri Kimmo Tiilikaisen erityisavustaja ja valtuustoryhmämme jäsen, kaupunginvaltuutettu Vilhartti Hanhilahti. 

Tässä valtuustoaloitteemme kokonaisuudessaan:

**************************

Tampereesta muovinkierrätyksen kärkikaupunki

Muovi on muotoutunut merkittäväksi globaaliksi ympäristöongelmaksi. Muovijäte saastuttaa lähiympäristöämme ja erityisesti mikromuovit, jotka ajautuvat vesistöihimme. Vesistöjen kautta ne päätyvät vedeneläviin ja lopulta jopa juomaveteemme.

Tällä hetkellä Tampereella kotitalouksien muovinkeräystä järjestää Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy 17:sta muovinkeräyspisteellään. Tämä keräyspisteiden määrä on hyvä pohja mutta se ei missään nimessä riitä kattavaan ja tehokkaaseen muovinkierrätykseen. Esimerkiksi Ruotsissa muovia kerätään vuodessa 4-5kg asukasta kohden kun Suomessa vastaava lukumäärä on keskimäärin puoli kiloa.

Nykyään Tampereella suurin osa kotitalouksien muovijätteestä päätyy polttoon muun sekajätteen seassa. Se ei ole ympäristön kannalta kestävää, sillä muovimateriaalilla olisi monia erilaisia jatkojalostusmahdollisuuksia. Siitä voi tehdä erilaisia uusiomuovituotteita, petrokemian tuotteita ja jopa liikennepolttoainetta. Oletettavaa on, että kotitalouksien muovijätteelle muotoutuu aitoa markkina-arvoa lähitulevaisuudessa, joka mahdollistaa sen kannattavan keräämisen jäteyhtiöille.

EU julkaisi vuoden 2018 alussa ensimmäisen muovistrategiansa. Strategiassa halutaan tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua, joka edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Samalla luodaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille. Myös Suomessa ollaan paraikaa kokoamassa muovityöryhmää, jonka tavoitteena on muovinkierrätys, muovin käytön vähentäminen ja korvaavat biomuovituotteet.

Helsingissä HSY on järjestänyt pääkaupunkiseudulla muovipakkausten keräyksen kiinteistökohtaisesti. Taloyhtiö tai omakotitalo voi tilata HSY:ltä muovipakkausten keräysastian ja tyhjennyksen, kuten muunkin jätteen tyhjennyksen eli muovipakkaukset eivät eroa tässä suhteessa muista jätejakeista. HSY siis täydentää Ringin ekopisteiden/kierrätyspisteiden muovipakkausten keräystoimintaa kiinteistökohtaisella keräyksellä, josta vastaa tuottajayhteisö Suomen Uusiomuovi (SUM). HSY toimii täysin itsenäisesti taloudellisesti eli keräyskustannukset kuitataan täysin asiakasmaksuista.

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kaupunki selvittää muovinkeräyksen velvoiterajat kiinteistölle sekä muovinkeräyspisteiden lisääminen niin, että jokaisella kuntalaisella olisi vain kävelymatka lähimmälle muovinkeräysastialle. Tämä olisi hyvää ennakointia, koska lainsäädäntö ja EU:n uusi jätedirektiivi tulevat tiukentamaan muovipakkausten/muovinkierrätystavoitteita. Tampereen ei tule jäädä tästä kehityksestä jälkeen vaan sen tulee profiloitua muovinkierrätyksen kärkikaupungiksi. Meidän tulee innovatiivisesti edistää kiertotaloutta: se tukee ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä ja hiilineutraali Tampere 2030 -tavoitetta. Tampereen tulee ottaa mallia Helsingin kustannusneutraalista kiinteistökohtaisesta muovinkeräyksestä.

Tampere 19.3.2018

Jouni Ovaska                                                           Mikko Alatalo

Vilhartti Hanhilahti                                                  Kalle Kiili

***********************

-Esko Erkkilä-

1 kommentti . Avainsanat: Tampereesta muovinkierrätyksen kärkikaupunki, muovinkierrätys, Tampereen Keskusta, Tampereen Keskustan valtuustoaloite,

Tampereella Kokoomus-johtoinen valtakoalitio halusi laittaa päänsä pensaaseen!

Tiistai 11.11.2014 - -Esko Erkkilä-

Oli mielenkiintoista eilen seurata netin välityksellä Tampereen kaupunginvaltuuston kokousta, kun kokouksen asialistalla oli Keskustan valtuustoryhmän ja Tampereen Sitoutumattomien valtuustoryhmän yhteinen valtuustoaloite nopeasti luovutuskelpoisten yritystonttien määrästä.

 

Tampereen virkahenkilöillä ja Kokoomuksen johtamalla valtakoalitiolla oli melkoisia vaikeuksia saada aloite kaupunginvaltuuston käsittelyyn, sillä aloite oli jätetty jo 18.3.2013.

 

Oli varmaan harmillista julkisuutta valtakoalitiolle, kun Tampereen keskeisin ongelma otettiin esille näin lähellä kevään eduskuntavaaleja.

 

Kiitän Keskustan ja Tampereen Sitoutumattomien valtuustoryhmiä, jotka osasivat nostaa Tampereen häpeäpilkun julkisuuteen!

 

Keskustelussa käsiteltiin mm. Tampereen uuden elinkeinojohtajan organisatorista asemaa.

 

On hyvä, että Keskustan toistuvat muistuttamiset huomioitiin ja Tampereella saatiin vihdoin elinkeinojohtaja.

 

Kuitenkin on surkuhupaisaa, että elinkeinojohtajan asema on kaupunkikehitysryhmän johtajan alaisuudessa.

 

Keskustan puheenvuoroissa muistutettiin, että elinkeinojohtajalle pitäisi luoda enemmän ”tilaa” ja eikä kahlita häntä sillä tavalla, joka nyt tapahtuu.

 

Elinkeinojohtajan asema ja tärkeys on Tampereella niin merkittävä, että hänellä pitää olla nykyistä merkittävämpi asema kaupungin organisaatiossa!

 

En vielä tiedä eilisten äänestystulosten takana olleiden kaupunginvaltuutettujen nimiä, mutta se on lukujen valossa selvää, että Keskustan sekä Sitoutumattomien valtuustoaloitetta kannattivat muutkin kuin Keskusta, Sitoutumattomat ja Perussuomalaiset.

 

Toivottavasti eilinen prosessi on alku sellaiselle, että Tampereella on tulevaisuutta!

 

 

-Esko Erkkilä- 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Tampereen kaupunginvaltuusto, Keskustan valtuustoaloite Tampereella, Tampereen elinkeinojohtaja,

Elinkeinoasiamiehen puuttuminen ja olematon varanto yritystonteista ovat Tampereen häpeäpilkku

Sunnuntai 24.3.2013 - -Esko Erkkilä-

Yritystonttien aktiivinen muodostaminen ja niiden tarjonta ovat kuntien elinvoimaisuuden takaamisessa ensiarvoisen tärkeää.

 

Tampereella ei ole yritysten hankintaan erikoistunutta elinkeinoasiamiestä ja hänen puutteensa merkitsee, että Tampereella ei käytännössä ole luovutuskelpoisia yritystontteja.

 

Tampere on ulkoistanut yrityshankintansa Tredea Oy:lle, joka on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö. Yhtiön pitäisi toimenkuvansa mukaan ylläpitää ja vahvistaa kaupunkiseudun vetovoimaisuutta ja varmistaa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä.

 

Kävin tutkimassa tilanteen vapaiden yritystonttien tarjonnasta Tredean nettisivuilta ja totesin, että Tampereen osalta tilanne on surkea.

 

Tredean nettisivuilla on kohta: ”Tontti- ja toimitilapörssi”.

 

Tredean hakupalvelun avulla yrittäjät löytävät Tampereen seudulta ajantasaiset tiedot kaikista luovutuskelpoisista tonteista ja toimitiloista.

 

Hakupalvelun tulokset ovat masentavaa luettavaa tamperelaisten veronmaksajien kannalta, sillä kaupungin alueella on ainoastaan yksi luovutuskelpoinen yritystontti! Toistan; vain yksi luovutuskelpoinen tontti!

 

Tampereen naapurikunnat tarjoavat ”heti luovutukseen” seuraavat määrät yritystontteja:

 

  • Ylöjärvi                  18 tonttia
  • Lempäälä                7 tonttia
  • Orivesi                     5 tonttia
  • Kangasala               4 tonttia
  • Pirkkala                   4 tonttia
  • Nokia                       2 tonttia
  • Vesilahti                 2 tonttia

 

Lista on todellinen häpeäpilkku Tampereen kaupungin toiminnalle ja osoittaa, että kaupunki ei halua yrityksiä kaupunkiin.

 

**********

 

Keskustan Tampereen valtuustoryhmä teki viime vuoden syksyllä valtuustoaloitteen elinkeinoasiamiehen viran perustamisesta Tampereelle.

 

Aloite oli perusteltu ja on enemmän kuin toivottavaa, että aloitteessa esitetty virka perustettaisiin mahdollisimman pian.

 

Keskustan valtuustoryhmä esitti yhdessä Tampereen Sitoutumattomat ry:n valtuustoryhmän kanssa valtuustoaloitteensa jatkumoa, kun ne 18.3.2013 pidetyssä Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa esittivät kaupunginvaltuustolle säännöllisesti esitettävää raportointia luovutuskelpoisten yritystonttien määrästä, kaupungille jätettyjen tonttianomusten, varausesitysten ja tonttitiedustelujen määrästä sekä viime aikoina luovutettujen tonttien määrästä ja käyttötarkoituksesta.

 

Aloite kuului näin:

 

**********

 

Valtuustoaloite

Viime aikoina on korostuneesti noussut esille yhteistyön puute elinkeinoelämän kanssa. Usein asia kohdistuu toimitilakysymyksiin ja erityisesti yritystonttien saatavuuden puutteeseen.

Apulaispormestarin maininta toimikautensa alussa siitä, että naapurikuntiin ei mene yhtään yritystä tontin puutteen takia, ei ota onnistuakseen. Näitä viestejä valuu poliittisten päättäjien tietoisuuteen monilta suunnilta.

Sen sijaan poliittiset päättäjät eivät saa organisaatiolta todellisia konkreettisia tietoja kyseisistä asioista ja tapauksista. Mm. pormestariohjelma korostaa yritystoiminnan edellytysten parantamista nykyisestä. Jotta tosiasiat tulisivat tietoon sinne, mihin vastuukin kuuluu eli valtuuston poliittisille päättäjille, Keskustan ja Sitoutumattomien valtuustoryhmät tekevät seuraavan valtuustoaloitteen:

 

Pyydämme kaupunginvaltuustolle selvityksen kaupungin nopeasti luovutuskelpoisten yritystonttien määrästä, kaupungille jätettyjen tonttianomusten, varausesitysten ja tonttitiedustelujen määrästä sekä viime aikoina luovutettujen tonttien määrästä ja käyttötarkoituksesta.

 

Samalla esitämme, että asian tärkeyden takia valtuustolle raportoidaan säännöllisesti kahdesti vuodessa edellä mainitut asiat.

 

Koska asia ei vaadi pitkällistä valmistelua, pyydämme kohteliaimmin vastaukset aloitteeseen ennen vuoden 2013 kesälomakauden alkua. Näin katsomme asiat saatavan poliittisen aktivoinnin ja ohjauksen linjattavaksi.

 

 

Tampereella 18. maaliskuuta 2013

 

 

Keskustan Tampereen valtuustoryhmä 

Timo Hanhilahti                                                                 

Matti Järvinen

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen

Tampereen Sitoutumattomat ry:n valtuustoryhmä

Lasse Oksanen

 

 

************

 

 

Toivon, että Keskustan ja Sitoutumattomien esittämä valtuustoaloite johtaa nopeasti toimenpiteisiin!

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Tampereen talousahdinko, Tampereen talousongelmat, Tampereen elinkeinoasiamies, Tampereen tonttipäällikkö, Tredea Oy, Tampereen yritystontit, Keskustan valtuustoaloite,

Nyt se toinenkin Keskustan valtuustoaloite toimex!

Torstai 28.2.2013 - -Esko Erkkilä-

Keskustan Tampereen valtuustoryhmä teki viime syyskuussa kaksi merkittävää valtuustoaloitetta; Tavase-tekopohjavesihankkeen lopettamiseen tähtäävän aloitteen ja aloitteen Tampereelle perustettavasta elinkeinoasiamiehen toimesta.

 

Keskustan aloitteista Tavasen kuoppaamiseen tähdännyt aloite toteutui varsin nopeasti, sillä apulaispormestarit Pekka Salmi ja Leena Kostiainen kertoivat tammikuun 30. päivänä, että Tavase-hanke on tullut tiensä päähän.

 

Keskustan valtuustoaloite Tavasesta toki kaatui Tampereen kaupunginvaltuustossa niukasti yhdellä äänellä, mutta suurten puolueiden nopea mielenmuutos alkoi kuitenkin tästä valtuustoaloitteesta! Hyvä ME!

 

**********

 

Näen tiukan yhteyden Pirkanmaan ELY-keskuksen 26.2.2013 kertomaan Tampereen yhä pahenevaan työllisyystilanteeseen ja siihen, että Tampereella ei edelleenkään ole elinkeinoasiamiestä.

 

Keskustan tekemä valtuustoaloite olisi nyt pikaisesti laitettava toimeksi, sillä Suomen toiseksi suurimman kaupungin ajelehtiminen ilman aktiivista yritysten paikkakunnalle tapahtuvaa hankintaa on ennenkuulumatonta!

 

Keskustan valtuustoaloitteen torppaamisen virkamiesvalmisteluaineistossa puhutaan aidanseipäistä kun olisi puhuttava aidasta.

 

Lainaan lyhyen pätkän virkamiesten laatimasta valmisteluaineistosta:

 

”Tampereen kaupunkiseudun kuntien hyvän yhteistyön seurauksena perustettiin vuoden 2009 alusta yhteinen elinkeinoyhtiö Tredea Oy hoitamaan nimenomaan perinteisten kunnallisten elinkeinotoimistojen tehtäväkenttää. Tähän kuuluvat mm. kaupunkimarkkinointi ja yritysten hankinta tukipalveluineen. Tarkoituksena on juuri se, että yrittäjien ei tarvitse kiertää kaupunkiseudun kuntia kutakin erikseen, vaan palvelun saa keskitetysti yhdestä paikasta.”  

 

Voiko todellista asiantilaa enemmän vääristellä?

 

Keskusta esitti elinkeinoasiamiestä Tampereelle, mutta valmisteleva virkamies puhuu aivan muusta!

 

Toivon, että Tampereen luottamushenkilöpäättäjät tekevät elinkeinoasiamiehen viran perustamisessa samanlaisen päätöksen kuin he tekivät Tavasen kuoppaamisessa eli panevat asiassa viivyttelemättä toimeksi!

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: elinkeinoasiamies, elinkeinoasiamies Tampereelle, Keskustan valtuustoaloite elinkeinoasiamiehen saamiseksi Tampereelle, Tampereen työttömyys kohosi,

Kokoomus ja SDP jatkavat tamperelaisten rahojen lapioimista Tavase Oy:n synkkään kaivoon

Keskiviikko 10.10.2012 - -Esko Erkkilä-

Tampereen kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 8.10.2012 tamperelaisten luottamushenkilöiden linjaukset mielettömän Tavase-hankkeen tukemisessa saivat selkeän kahtiajaon.

 

Kahtiajako osoitti, että kokoomus ja SDP haluavat jatkaa tamperelaisten veronmaksajien veroeurojen surutonta syytämistä mielettömään tekopohjavesihankkeeseen.

 

Vasemmistoliitto, vihreät ja kristillisdemokraatit ottivat Keskustan tekemän valtuustoaloitteen vakavasti ja olivat Keskustan linjoilla siinä, että rahahanat pitää sulkea naapurikuntien harjuja tuhoavan hankkeen lopettamiseksi.

 

Tavase-hankkeeseen syydettävää 200.000 euroa puolsivat kokoomuksen Riitta Koskinen, Ilkka Sasi, Anna-Kaisa Ikonen sekä Timo P. Nieminen ja SDP:n Anneli Kivistö, Atanas Aleksovski ja  Ilpo Sirniö.

 

Tamperelaisten veronmaksajien puolta pitivät ja siten Keskustan tekemään valtuustoaloitetta kannattivat vasemmistoliiton Mikko Aaltonen, vihreiden Vesa Eskola ja Maija Kajan sekä kristillisdemokraattien Leena Rauhala.

 

Lopputulema oli kuitenkin se, että Kangasalan sekä Pälkäneen harjujen raiskaamista kannatti 7 kaupunginhallituksen jäsentä ja luontoarvoja kunnioitti sekä tamperelaisten etua ajoi 4 kaupunginhallituksen jäsentä.

 

Aamulehdelle on annettava iso tunnustus, kun se uutisoi Tampereen kaupunginhallituksen toissapäiväisen päätöksen näin:

 

Tavase-hankkeen tulevaisuus on synkkä kuin syvä kaivo

 

Harmittelen runsaan kahden kuukauden jälkeen tehtävistään luopuvan pormestari Timo P. Niemisen puolesta, kun hän Aamulehden mukaan toteaa, ettei Tampereen nyt kannata luopua Tavasesta, koska siihen on satsattu jo niin paljon varoja!

 

Arvostamani pormestari päästi suustaan todellisen sammakon, jos Aamulehden toimittaja Pekka Kymäläisen laatima juttu pitää paikkansa.

 

Pormestari Niemisen lausunto antaa pelottavan kuvan Tampereen johtavien luottamushenkilöiden ja virkamiesten toiminnasta – jos johonkin mielettömään hankkeeseen ehditään syytämään riittävän paljon varoja, niin siitä ei voida enää perääntyä!

 

Tavase-sotku merkitsee sitä, että olen valitsemassa puoleni myös Rantaväylän tunnelin suhteen. Rantaväylän tunneliin on nyt viimeisen 6,5 miljoonan euron suuruisen ”suunnittelumäärärahan” myöntämisen jälkeen ilmeisesti satsattu niin paljon rahaa, että siitä ei enää voida luopua. Näin on pääteltävä kokoomuksen ja SDP:n keittämän Tavase-sotkun tuloksena!

 

Olen asiasta eri mieltä ja totean, että Rantaväylän tunnelikysymys on 28.10.2012 valittavan Tampereen kaupunginvaltuuston otettava uuteen harkintaan.

 

”Uusi harkinta” merkitsee mm. sitä, että nykyisen kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mahdollinen purkaminen merkinnee Tampereen kaupungille tiettyjen sakkomaksujen maksamista sopimusrikosta.


Mahdolliset sopimussakot on kuitenkin asettava oikeisiin mittasuhteisiin niiden summien kanssa, jotka Tampereelle aiheutuvat Rantaväylän tunnelin rakentamisesta.


 

Kiitän Keskustan valtuustoryhmää sen laatimasta valtuustoaloitteesta, jossa koko Tavase-hanke asetettiin kyseenalaiseksi.

 

Kiitän myös vasemmistoliittoa, vihreitä sekä kristillisdemokraatteja, jotka osasivat ”lukea oikein” Keskustan tekemää valtuustoaloitetta ja äänestivät todellisuudessa sitä kannattaen.

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Tavase, Tavase kusettaa, Kokoomus tukee Tavasea, SDP tukee Tavasea, Riitta Koskinen, Ilkka Sasi, Anna-Kaisa Ikonen, Timo P. Nieminen, Anneli Kivistö, Atanas Aleksovski, Mikko Aaltonen, Vesa Eskola, Maija Kajan, Leena Rauhala, Keskustan valtuustoaloite,

Keskustan valtuustoryhmä teki 17.9.2012 oikeansuuntaisen, mutta sanamuodoiltaan aivan liian lievän valtuustoaloitteen Tavasesta luopumiseksi

Sunnuntai 30.9.2012 - -Esko Erkkilä-

Olen tyytyväinen, että Keskustan Tampereen kaupunginvaltuuston valtuustoryhmä jätti 17.9.2012 pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa tiedustellaan - vaikkakin miedoin sanakääntein - Tampereen kaupungin suhtautumisesta tekopohjavesihanke Tavaseen.

 

On hyvä, että edes yksi valtuustoryhmä on hereillä mielettömän Suomen kauneimpia harjuja tuhoavan hankkeen lopettamiseksi.

 

Olen ollut jämäkästi Tavase-hanketta vastaan jo vuosikaudet ja uskon, että vastustukseni on ollut yhtenä pontimena Keskustan valtuustoryhmän nyt vihdoinkin laatimaan valtuustoaloitteeseen.

 

Mielestäni valtuustoaloitteessa olisi pitänyt selkeäsanaisesti vaatia luopumista koko tekopohjavesihankkeesta.

 

Olen todennut jo aikaisemmin, että nykyinen kaupunginvaltuusto ei pysty luopumaan Tavase-hankkeesta, vaan tehtävä jää 28.10.2012 valittavan Tampereen uuden kaupunginvaltuuston hoidettavaksi.

 

Olen kunnallisvaaliehdokkaana ja eräänä keskeisenä vaalilupauksenani on, että Tampereen kaupungin pitää nopeasti luopua Tavase-hankkeesta.

 

Tamperelaiset eivät tarvitse Tavase-tekopohjavettä, sillä meillä on laadukasta Näsijärven vettä ”lähivetenä”. Kaupinojan vesilaitoksen pieni kunnostus takaa tamperelaisille todellisen lähiveden saamisen myös tulevaisuudessa.

 

On ympäristörikos, jos Tavase Oy:n sallitaan tuhota tekopohjavesilaitoksellaan Suomen kauneimmat harjut Kangasalalla ja Pälkäneellä.

 

Tavase Oy:n lupaamia vesimääriä ei pystytä toimittamaan Kangasalan ja Pälkäneen sadetuksilla vaan tekopohjavesiyhtiö joutuisi välittömästi rakentamaan vastaavan luontoa tuhoavan laitoksen Pinsiöön. Sallivatko Nokian, Hämeenkyrön ja Ylöjärven asukkaat sen?

 

Puutteistaan huolimatta Keskustan valtuustoaloite on oikeansuuntainen ja se luo hyvän pohjan lokakuussa valittavalle kaupunginvaltuustolle tehdä Tavase Oy:n lopettamista koskeva päätös.

 

Keskustan valtuustoaloite kuuluu näin:

 

 

************

 

 

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.9.2012

 

 

TAVASE OY:N TILANNESELVITYS

 

Tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy on jättänyt aluehallintoviranomaiselle hakemussuunnitelman, jolla haetaan lupaa tekopohjavesilaitoksen rakentamiselle tilanteessa, jossa Akaa, Kangasala ja Valkeakoski ovat vetäytymässä koko tekopohjavesihankkeesta. Tampereen kaupunki on taannut talousvaikeuksissa olevan yhtiön toiminnan jatkamisen.

 

Tampereen veronmaksajille tulee kertoa, että mikä on Tampereen kaupungin suunnitelma Tavasen jatkon suhteen. Vastausta vaille ovat kysymykset kolmen kunnan irtautumisen vaikutuksista hankkeeseen, Tampereen tämän hetken maksuosuudesta yhtiöön, mahdollisen investoinnin rahoitussuunnitelmasta, onko jo laadittu suunnitelma mahdollisesta Tampereen kaupungin hankkeesta irtautumisesta ja siitä johtuvan vesihuollon uuden suunnitelman tekemisestä. Kyse on merkittävästä tulevaan vaalikauteen liittyvästä ratkaisusta: tehdäänkö  noin 50 – 200 miljoonan euron investointi vai lopetetaanko hanke kirjanpidon alasajokirjauksin.

 

Keskustan valtuustoryhmä esittää nopeasti tehtävää selvitystä Tavase Oy:n tilanteesta ja sen toiminnan kustannuksista sekä esittää Tampereen kaupungin valmiuden lisäämistä vaihtoehtoisen vesihuoltosuunnitelman tekemiseksi Tavase Oy:n alasajamisen varalta.

 

Tampere 17.09.2012

 

Keskustan valtuustoryhmä

 

 

***********

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Tavase, Tavase-hanke, Tavase tuhoaa Kangasalan ja Pälkäneen harjumaisemat, Keskustan valtuustoaloite Tavasesta luopumiseksi, Tavasesta luopuminen,