Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Antaisitko Sinä pankkiyhteystietosi kiistanalaiselle konsulttiyhtiölle?

Keskiviikko 3.7.2013 - -Esko Erkkilä-

Tietooni on saatettu, että Vantaan kotipaikakseen ilmoittava Pöyry Finland Oy on lähettänyt tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy:n suunnittelemalla sadetusalueella sijaitseville maanomistajille kirjeitä, joissa se kyselee maanomistajien tilitietoja maanomistajien maille asennetuista ja tulevaisuudessa asennettavista havaintoputkista ja imeytyskaivoista.

 

**********

 

Talouselämä-lehti uutisoi konsulttiyhtiö Pöyrystä 12.7.2012 klo 17.50 ilmestyneessä jutussaan mm. näin:

 

Keskusrikospoliisi (KRP) harkitsee esitutkinnan aloittamista konsulttiyhtiö Pöyryyn ja Maailmanpankkiin liittyvässä lahjatapauksessa. Poliisi on seurannut asiaa jo toista vuotta."

 

Muistelen, että KRP ei edennyt esitutkinnassaan sen pidemmälle, mutta tavallinen kansalainen huomasi ”riman pysyneen kannattamillaan" vain hilkulla.

 

**********

 

 

Pidän Pöyry Finland Oy:n maanomistajille lähettämää kirjettä käsittämättömänä useastakin eri syystä:

 

  • miten maanomistaja voi varmentua, että kyseessä on Tavase Oy, kun kirjeen allekirjoituksena todetaan vain näin;

 TAVASE OY

Toimeksisaaneena:

Maria Favorin

FM, hydrogeologi

Pöyry Finland Oy

Jaakonkatu 3, PL 50, 01621 Vantaa

 

  • seuraava kappale osoittaa, että Pöyry Finland Oy/(Tavase Oy) asettuu lupaviranomaisten päätösten yläpuolelle, kun kirjeessä todetaan korvausten maksamisesta näin;

 

  • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Tavase Oy:lle tutkimusluvan (päätös 95/2012/2 Dnro LSSAVI/88/04.09/2010) pohjaveden imeytyskoetta varten Vehoniemen alueella Kangasalan kunnassa. Lupapäätöksen mukaan korvaukset on maksettava ennen töiden aloittamista, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua päätöksen antamisesta. Tavase Oy pahoittelee, että korvausten maksaminen on viivästynyt ja siitä syystä se esittää korvauksen yhteydessä myös viivästyskoron maksamista.”

 

Miksi korvausten maksaminen on viivästynyt? Ovatko rahat Tavasen tililtä loppuneet? Onko Tampereen kaupunki vihdoinkin lopettanut järjettömän hankkeen rahoittamisen?

 

 

  • käsittääkseni Suomessa on yleinen käytäntö, että se, jonka omaisuutta käytetään, määrittelee käytöstä maksettavan korvauksen. Mistä Pöyry Finland Oy on vetäissyt havaintoputkien ja imeytyskaivojen asentamisesta maksettavan korvauksen, kun se kirjeessään toteaa näin;

 

  • ”Maanomistajille maksetaan kertaluonteisesti havaintoputkien sijoittamisesta 100 €/putki ja imeytyskaivojen sijoittamisesta 400 €/imeytyskaivo.”

 

 

Pöyry Finland Oy:n Tavase Oy:n suunnitteleman imeytysalueen maanomistajille lähettämä kirje on uusin niitti mielettömän tekopohjavesihankkeen arkkuun.

 

Pallo on nyt selkeästi Tampereen päättäjillä ja toivon heidän lopettavan lukemattomia ongelmia aiheuttaneen ja niitä edelleen aiheuttavan tekopohjavesiyhtiön pyristelyn pikaisesti!

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Tavase Oy, Pöyry Finland Oy, KRP,

Jäteveden keskuspuhdistamon YVA maksaa jokaisella yrityskerralla miljoona euroa?

Maanantai 6.8.2012 - -Esko Erkkilä-

Tampereen Vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on hoitaa kaupungin vesi- ja viemärilaitostoiminta lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti sekä kehittää vesihuoltoa siten, että pysytään mukana yhteiskunnan kehityksessä.

 

Kauniisti sanottu, mutta käytännön toteutukset ovat vedenhankintasuunnitelmien sekä jätevesien käsittelysuunnitelmien osalta kaikkea muuta kuin ”kauniita”.

 

Käsittelen tässä jutussa Tampereen Veden keskuspuhdistamohanketta ja tarkemmin ilmaistuna hankkeen ympäristövaikutusten arviointeja eli YVA-hankkeita.

 

Hankkeen ensimmäinen ympäristövaikutusten arviointi kulki nimellä Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA -selostus). Se valmistui 30.10.2008 ja hankkeen konsulttiyrityksenä toimi Pöyry Environment Oy.

 

Hankkeen yhteysviranomaisen Pirkanmaan ympäristökeskuksen 26.3.2009 antama lausunto keskuspuhdistamon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on murheellista luettavaa. Se kuvastaa hankkeesta vastaavan eli Tampereen Veden ylimielistä suhtautumista suureen ja vakavaan hankkeeseen.

 

Oli luonnollista, että yhteysviranomaisen lausunto ei antanut Tampereen Vedelle mahdollisuuksia jatkaa hanketta suunnitelman pohjalta.

 

Tampereen Vesi ei kuitenkaan lannistunut, vaan otti hihastaan mielestään suurenmoisen valttikortin ja esitti, että keskuspuhdistamo sijoitettaisiin Tampereen Sulkavuoreen.

 

Suunnitelmat kyhättiin nopeasti kokoon ja kiireessä useita asioita jäi huomioimatta.

 

Hankkeen toinen ympäristövaikutusten arviointi kulki nimellä Pirkanmaan keskuspuhdistamo, Sulkavuoren vaihtoehto. Tätä arviointiselostusta ei ole kirjattu täsmällisesti millekään päivämäärälle, vaan valmistumishetkeksi todetaan ”heinäkuu 2011”!

 

On luonnollista, että Tampereen Vesi vaihtoi konsulttiyhtiötä ja nyt onneaan koitti FCG Finnish Consulting Group Oy.

 

Sulkavuoren keskuspuhdistamon hankevaihtoehdon yleissuunnitelmat on laatinut Pöyry Finland Oy ja tunnelien yleissuunnitelmat on laatinut Ramboll Finland Oy. Konsultteja esiintyy siis aivan tungokseen saakka!

 

Tampereen Veden keskuspuhdistamohankkeen toisen YVA-yrityksen yhteysviranomaisena toimi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto keskuspuhdistamohankkeen Sulkavuoren vaihtoehdon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta annettiin 22.11.2011.

 

Yhteysviranomaisen lausunto on yhtä masentavaa luettavaa kuin Tampereen Veden ensimmäisenkin YVA-hankkeen lausunto.

 

Lausunnosta löytyy lukemattomia kohtia, jotka olisivat lupahakemuksen epäämisen syitä. Laskin, että lausunnossa yhteysviranomainen toteaa ainakin kymmenen kertaa

 

Arviointiselostus on tältä osin puutteellinen.  

 

Maininta ei jokaisessa kymmenessä kohdassa ole täsmälleen mainitsemani, mutta asiallisesti kuitenkin samaa tarkoittava.

 

Tampereen Vesi ei hätkähdä vähästä, vaan se jatkaa aloittamallaan linjalla ja nyt on vuorossa kolmannen YVA-selvityksen laatiminen, joista toinen ja nyt tekeillä oleva kolmas yritys kohdistuvat Sulkavuoreen.

 

Osallistuin kutsuttuna edustajana Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen työpajaan 2.8.2012. Edustin Palokallion Omakotiyhdistys ry:tä.

 

Nyt meneillään olevan kolmannen ”YVA-rynnistyksen” konsulttina Tampereen Vesi käyttää Ramboll Finland Oy:tä ja sen vuoksi työpajakutsun olivatkin allekirjoittaneet Tampereen Veden toimitusjohtaja Pekka Pesonen sekä Ramboll Finland Oy:n projektipäällikkö Jukka Hokkanen.

 

Palaan työpajan antiin myöhemmin, mutta kysyin tilaisuudessa Ramboll Finland Oy:n konsultilta, että paljonko tämän suuruusluokan YVA-selvitys maksaa hakijalle. Vastauksen helpottamiseksi heitin hintahaarukaksi 500.000 – 1.000.000 euroa.

 

Konsultti vastasi, että koska kyse on vaativasta hankkeesta, niin kustannusarvio asettuu esittämääni hintahaarukkaan!

 

Kysymykseni ansiosta tamperelaisten tiedossa on nyt, että Tampereen Vesi tulee maksamaan kolmesta keskuspuhdistamohankkeen YVA-arvioinnista todennäköisesti n. kolme miljoonaa euroa!

 

Toistan – 3.000.000 euroa!

 

Ensimmäisestä YVA-lausunnosta suoritemaksu Pirkanmaan Ympäristökeskukselle oli 11.620 euroa ja toisesta YVA-lausunnosta Tampereen Vesi joutui maksamaan suoritemaksua Pirkanmaan ELY-keskukselle 10.700 euroa!

 

On enemmän kuin todennäköistä, että Tampereen Vesi on ykkösluokan asiakas konsulttiyhtiöille!

 

-Esko Erkkilä-

1 kommentti . Avainsanat: Pirkanmaan keskuspuhdistamo, Pirkanmaan keskuspuhdistamon YVA, Sulkavuori, Sulkavuoren YVA, Koivistonkylän Omakotiyhdistys, Palokallion Omakotiyhdistys, Tampereen Vesi, Pöyry Environment Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Ramboll Finland Oy,

Aiheuttaako Pöyryn joutuminen kolmeksi vuodeksi Maailmanpankin boikottilistalle mitään toimenpiteitä Tampereen kaupungilta?

Maanantai 9.7.2012 - -Esko Erkkilä-

Maailmanpankki on laittanut suomalaisen konsulttiyhtiö Pöyryn listalle, jolle joutuvat yhtiöt, joiden kanssa pankki kieltäytyy yhteistyöstä. Maailmanpankin Pöyrylle asettama boikotti kestää kolme vuotta.

 

Maailmanpankki perustelee Pöyryn panemista boikottiin sillä, että Pöyry on lähettänyt vääriä laskuja ja tarjonnut Maailmanpankin henkilökunnalle sopimattomia etuja.

 

Tamperelaisia Maailmanpankin asettama kolmen vuoden boikotti koskee myös, sillä Pöyryn eräs yhtiö on ”kunnostautunut” Tavase Oy:lle – eräs Tampereen kaupunkikonserniin kuuluvista yhtiöistä - tekemissään konsulttiselvityksissä vähintään omituisiin loppupäätelmiin.

 

On luonnollista, että Pöyry vähättelee Maailmanpankin boikottipäätöstä ja vetoaa siihen, että päätös koskee vain erästä Pöyry-konserniin kuuluvaa yhtiötä.

 

Viherpesua kiivaimmillaan!

 

Tavase Oy:n tarkoituksena on tekopohjavesihankkeessaan sadettaa Kangasalan ja Pälkäneen harjumaisemiin 863 metrin korkuinen vesipatsas vuosittain, kun alueen vuotuinen sademäärä on alle tuhannesosa suunnitellusta keinosadetuksesta.

 

Pöyryn Tavaselle tekemiä töitä tekevä konsulttiyhtiö näkee, että tavallisen tamperelaisen mielestä mieletön suunnitelma olisi toteuttamiskelpoinen!

 

Kysyn Tampereen johtavilta virkamiehiltä ja luottamushenkilöiltä, että eikö viimeistään nyt olisi aika laittaa lopullinen jenka päähän niille suunnitelmille, joiden mukaan Tavase Oy:n toimintaa pitäisi jatkaa?

 

Mielestäni ainoa oikea tapa on se, että Tavase-suunnitelma kuopataan ja sen myötä Tampereen kaupungin taseeseen kirjataan kuuden miljoonan euron suuruinen kupru.

 

Kuuden miljoonan euron suuruisen kuprun hyväksyminen on paljon pienempi paha kuin se, että Tavase Oy:n sallittaisiin jatkaa.

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Pöyry, Tavase, Tavase Oy, Pöyry ja Tavase, Maailmanpankin Pöyry-boikotti, Pöyry-boikotti, Tampere ja Maailmanpankin asettama boikotti,

Pukki kaalimaan vartijana

Perjantai 10.9.2010 - -Esko Erkkilä-

Gasum Oy on viime päivinä kunnostautunut toimenpiteillä, joita voi kuvailla vanhalla suomalaisella sananlaskulla: "Pukki kaalimaan vartijana".

 

Pukki voi joskus olla tehokaskin kaalimaan vartija ja saattaa toki olla, että Gasum Oy:n viimeaikaiset tempaukset ovat jopa hyödyllisiä - ainakin ne ovat kirvoittaneet keskustelua. Lähdekritiikki on oltava kuitenkin koko ajan mielessä, kun arvioi Gasum Oy:n toimenpiteitä.

 

Valtakunnallisesti merkittävä Gasum Oy:n ulostulo liittyi sen Pöyry Management Consulting Oy:ltä tilaamaan selvitykseen, jossa paneuduttiin mm. maakaasun, kivihiilen ja turpeen välisiin eroihin hiilidioksidin tuottajina.  

 

Selvitys otti kantaa hallituksen suunnitelmiin kiristää maakaasun verotusta ja sen vaikutuksia hiilidioksiditilanteen ohella kaukolämmityksen kustannuksiin.

 

Pöyry Management Consulting Oy ja Gasum Oy kieltävät mahtipontisesti lainaamasta selvitystä edes osittainkaan, joten pyydän lukemaan sen Gasum Oy:n nettisivuilla - www.gasum.fi - olevan linkin takaa. Selvitys on muistio ja sen nimi on:

 

ENERGIANTUOTANNON LÄMMÖN VEROMUUTOSTEN

VAIKUTUS MAAKAASUN KILPAILUKYKYYN, KÄYTTÖÖN JA

PÄÄSTÖIHIN CASE-KOHTEISSA

 

Selvityksen lainauskiellosta kerrotaan vasta muistio-otsikon jälkeen, joten muistion otsikon saa lainata.

 

Toinen Gasum Oy:n aktiviteetti on Pirkanmaan seudun seutupäättäjien ja -vaikuttajien keskuudessa tehty mielipidekysely.

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää seutupäättäjien ja -vaikuttajien ajatuksia siitä, miten taajama-alueiden ilman laatua voidaan parantaa ja ilmastonmuutosta torjua huomioimalla eri energialähteet.

 

Sain kyselyn ja olen siihen vastannut.

 

Kysymykset olivat ainakin lievästi asenteellisia ja kyselyn toimeksiantajasta ei ollut epäselvyyttä.

 

Maakaasukysymyksessä kiinnitän huomiota yhteen seikkaan ja se on huoltovarmuusnäkökohta.

 

Maakaasu tulee aina olemaan tuontitavaraa ja Suomen kohdalla alkuperämaa on Venäjä.

 

Venäjälle suuntautuvassa viennissä ja sieltä tapahtuvassa tuonnissa on aina oltava varuillaan.

 

Erityisen suurta varuillaanoloa vaatii energiantuonti. Venäjältä tapahtuva energiantuonti ei saa kohota liian suureksi, vaan sen on pysyttävä tietyissä rajoissa.

 

Gasum Oy:n omistajina ovat Fortum (31 %), OAO Gazprom (25 %), Suomen Valtio (24 %) ja EON Ruhrgas (20 %). Omistuksesta siis 55 % on suomalaisomistusta ja 45 % venäläis-saksalaisomistusta. Omistusrakenne vaatii tiukan lähdekritiikin ylläpitoa, kun Gasum Oy:n mielipiteitä arvotetaan.

 

Gasum Oy:n tilaama selvitysmuistio tuli yllättäen ja tilaamatta, mutta siitä huolimatta sille kannattaa antaa tietty arvo.

 

Pirkanmaan päättäjille suunnatulla kyselyllä on lähinnä viihdearvo, joten sen tuloksille ei voi antaa suurta painoarvoa.

 

Miksi veropäätöksen valmistelijat eivät itseohjautuvasti selvittäneet eri energiatuotantomuotojen päästöjä ja niitä kustannusvaikutuksia, jotka eri veromallit aiheuttavat?

 

Toivottavasti päättäjät osaavat arvioida myöhäsyntyisenkin aineiston painoarvon oikein, kun Eduskunnassa lopullisesti linjataan eri energiamuotojen verokohtelu.

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Gasum, Fortum, OAO Gazprom, Suomen Valtio, EON Ruhrgas, Pöyry,