Yhteystiedot

Esko Erkkilä
Ruokomäenkatu 32
33840 Tampere
050 556 4878

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Yksityistiet ovat yhteiskunnalle rahastusautomaatti!

Lauantai 9.2.2019 - -Esko Erkkilä-

Jutun otsikko tuntuu ehkä aluksi yliampuvalta, mutta odottakaas, kun selitän!

 

 

Yksityistieverkon pituutta on vaikea määritellä tarkasti. Liikenneviraston mukaan yksityisteitä on 359 703 kilometriä.  Määrä vastaa noin 80 % Suomen tieverkosta.

 

 

Vaikka yksittäisten yksityisteiden liikennemäärät ovatkin pieniä, ne ovat hyvin merkittäviä haja-asutusalueiden ja mökkiliikenteen ja esimerkiksi metsäteollisuuden puukuljetusten kannalta. Yksityistieverkosta käytetäänkin usein nimitystä tieverkon hiussuonisto.

 

 

Olen maksumiehenä viidessä yksityistiessä ja sen lisäksi Rouva on osakkaana kahdessa yksityistiessä, joten tunnen maksumiehen roolin kohtuullisen hyvin, varsinkin kun olen palkattomana toimitsijamiehenä eräässä yksityistiessä.

 

 

Monet kunnat tukevat kunnan alueella olevin yksityisteiden kustannuspaineita, kun ne myöntävät yksityisteille kunnossapitoavustuksia.

 

 

Kuntien myöntämät yksityisavustukset ovat hyvä asia, mutta samassa yhteydessä pitää muistaa, että yksityistiet joutuvat maksamaan kunnossapitotöistään ml. mm. talviauraukset arvonlisäveroa.

 

 

Yksinkertainen laskuesimerkki:

 

 

Jos ja kun yksityistie tuo sepeliä tielle tuhannella eurolla, niin yrittäjä joutuu veloittamaan sepelin hinnan lisäksi 24 % arvonlisäveroa ja yksityistie maksaakin sepelistä yhteensä 1.240 euroa!

 

 

Yksityistiet eivät voi vähentää arvonlisäveroa, joten se jää osakkaiden maksettavaksi.

 

 

Kunnat maksavat yksityistieavustuksensa vain viimeiseen vakituisesti asuttuun kiinteistölle saakka ja joten kunnan myöntämä avustus jää monesti pienemmäksi kuin maksettu arvonlisävero eli varmaan nyt ymmärrätte juttuni otsikon!

 

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Yksityistiet ovat yhteiskunnalle rahastusautomaatti! yksityistiet, yksityistiet joutuvat maksamaan arvonlisäveron eivät kuitenkaan pysty sitä vähentämään,

Vuodenvaihteessa voimaantullut uusi yksityistielaki muuttaa kuntien menettelytapoja yksityisteiden avustamisessa

Keskiviikko 9.1.2019 - -Esko Erkkilä-

Eduskunta on 13.7.2018 hyväksynyt uuden lain ”560/2018 Laki yksityisistä teistä”.  Uusi laki tuli voimaan 1.1.2019.

 

 

Olen osakkaana ja maksumiehenä yhdessä Hämeenkyrössä sijaitsevassa yksityistiessä, neljässä yksityistiessä Viljakkalassa sekä niiden lisäksi osakkaana vielä yhdessä metsäautotiessä Viljakkalassa – perhekuntamme yksityistievastuisiin kuuluu lisäksi se, että Rouva on Kälviällä osakkaana kahdessa yksityistiessä.

 

 

Osakkuuksien lisäksi olen toimitsijamiehenä yhdessä noista Viljakkalassa sijaitsevassa yksityistiessä ja sen osalta vuodenvaihe toi minullekin uutta puuhaa.

 

 

Alkanutta vuotta ajatellen jokaisen tiekunnan ja toimitsijamiehen pitää tuntea uuden yksityistielain 84 §, jossa todetaan kunnan avustuksesta näin:

 

 

”Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekunta ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset…”.

 

 

Käsitän, että edellä oleva lainkohta on tiekuntia ja myös kuntia velvoittava eli rahaa kunnilta ei tipu, jos tarvittavat tiedot eivät ole yksityistierekisterissä.

 

*****************

 

Maanmittauslaitos ylläpitää yksityistierekisteriä ja ilmoitin sinne eilen Majajärven yksityistien osalta tarvittavat tiedot.

 

 

Ilmoittaminen on helppoa, sillä tarvittava sähköinen lomake löytyy, kun googlaa ”Maanmittauslaitos yksityistierekisteri”.

 

 

Viljakkala kuuluu nykyään Ylöjärveen ja se on hoitanut taloutensa niin hyvin, että Ylöjärvellä pystyttiin nostamaan yksitieavustuksiin varattua rahasummaa verrattuna vuoteen 2018!

 

*****************

 

 

Maanmittauslaitos siis pitää rekisteriä tiekuntien hallinnassa olevista yksityisistä teistä. Koko maassa näitä teitä on noin 50 000. Tiekuntien tiet palvelevat tavallisesti maa- ja metsätalouden, asutuksen ja loma-asuntojen kuljetustarpeita.

Majajärven yksityistie eli se, jonka toimitsijamiehenä toimin, se on tärkeä tie myös Ratahallintokeskukselle sekä VR:lle. Se on tärkeä näille sen vuoksi, että Majajärven yksityistie tulee olemaan junamatkustajien evakuointitie, jos pääradallamme Majajärven liikennepaikan läheisyydessä tapahtuu junaonnettomuus tai jos sähköveturi simahtaa sopivalle kohdalle maidemme kohdalla!

 

 

On tärkeää, että tiekunnan yhteystiedot ovat ajan tasalla, koska muun muassa kunnat, metsäkeskukset, ELY-keskukset ja kuljetusyrittäjät tarvitsevat tiekuntien yhteystietoja. Yhteystiedot ovat tärkeitä myös Maanmittauslaitokselle, kun tien vaikutusalueella olevista maanmittaustoimituksista tiedotetaan.

 

 

Seuraava vaihe toimitsijamiehen roolissani on alkaa laatimaan Ylöjärven kaupungille kunnossapitoavustushakemusta – sen viimeinen jättöpäivä on 30.4.2019, mutta mikään ei estä sen laatimista vaikkapa jo tänään!

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yksityistiet, 560/2018 Laki yksityisistä teistä, uusi yksityistielaki, Maanamittauslaitoksen yksityistierekisteri, yksityistierekisteri, kuntien avustukset yksityisteille,

On huolehdittava sopimusvaiheessa, että maakaapeloinnista ei tule yksityistielle ikuinen riesa!

Sunnuntai 16.12.2018 - -Esko Erkkilä-

IMG_6581.JPG

 

Pirkanmaan Metsäkeskus järjesti Hämeenkyrössä yksityisteiden hoidosta vastaaville ja yksityistieasioista kiinnostuneille koulutustilaisuuden 12.12.2018.

 

 

Olen tieosakkaana viidessä yksityistiessä sekä yhdessä metsäautotiessä ja niiden lisäksi Rouva on osakkaana kahdessa yksityistiessä. Osakkuuksien lisäksi olen toimitsijamiehenä yhdessä noista yksityisteistä, joiden osakkaana olen.

 

 

Oli siis luonnollista, että hakeuduin koulutustilaisuuteen.

 

 

Saimme koulutustilaisuudessa – yksityistieillassa – paljon tietoa ja tässä jutussani teen pintaraapaisun siihen problematiikkaan, joka liittyy asiaan, kun sähköyhtiö haluaa asentaa kaapeleita yksityistien alueelle tai sen välittömään läheisyyteen.

 

 

 

IMG_6596.JPG

 

 

Yksityistien näkökulmasta asiaa selvitteli tuvantäyteiselle yleisölle sastamalalainen tieisännöitsijä Kari Äikäs, jolla on vankkaa kokemusta sellaisten yksityisteiden isännöinnistä, joille on tehty maakaapelointeja.

 

 

Seuraavassa jonkinlaista muistilistaa yksityisteiden toimitsijamiehille, yksityisteiden hoitokunnille ja yksityisteiden isännöitsijöille, kun kaapeliyhtiö haluaa hyödyntää yksityistien ojia tai yksityistien välitöntä läheisyyttä maakaapelin asentamiseen.

 

 

 • toimitsijamiehen tai hoitokunnan ei koskaan pidä antaa maakaapelin asennuslupaa itsenäisesti vaan aina on kutsuttava koolle tiekokous. Vasta tiekunnan kokouksen päätösten perusteella toimitsijamies tai tiehoitokunta voivat allekirjoittaa sopimuksen
 • tiekokouksen koollekutsumisesta aiheutuneet kustannukset pitää sopia kaapeliyhtiön maksettaviksi (kokouskutsut, tilavuokrat, tiedotuskirjeet, yms. kustannukset)
 • yksityistien ei milloinkaan pidä hyväksyä kaapeliyhtiön tarjoamia valmiita sopimuslomakkeita, sillä jokainen tapaus vaatii yksilöllisen sopimuksen
 • sopimuspaperin pitää olla yksinkertainen ja siinä on selkeästi sovittava verkonhaltijan ja myös tiekunnan vastuut sekä velvoitteet
 • sopimus on aina tehtävä verkonhaltijan tai verkonhaltijan valtuuttaman tahon kanssa – missään tapauksessa sopimusta ei pidä allekirjoittaa esim. sen kaivinkoneyrityksen kanssa, joka huolehtii kaapelointityön tekemisestä käytännössä
 • sopimukseen pitää sisältyä kohta, että verkon omistaja vastaa kaikista kustannuksista, jos kaapeli joskus joudutaan esim. tien korjauksen tai tienparannuksen vuoksi kaivamaan ylös. Verkonhaltijan pitää maksaa kustannukset, jos kaapeli vaurioituu tien perusparannuksessa
 • verkonhaltijan mahdolliset veloitusperusteet esim. kaapeloidun linjan tilapäisestä jännitteettömäksi tekemisestä, on torjuttava
 • kaapelin näyttäminen pitää olla ilmaista koko maakaapelin elinkaaren ajan
 • verkonhaltijan pitää asentaa maakaapeli siten, että tiekunnan jälkikäteen suorittamat liikennemerkkien asennukset ja mahdolliset kaiderakenteet ovat mahdollisia
 • kaapeloinnissa tierummut pitää kiertää riittävän kaukaa, jotta tien leventäminen ja tierumpujen vaihtaminen voidaan tehdä turvallisesti. ”Riittävän kaukaa kiertäminen” merkitsee usein, että maakaapeli joudutaan kaivamaan yksityistiealueen ulkopuolelle ja on luonnollista, että näissä tapauksissa verkkoyhtiön sopimuskumppanina ei ole yksityistiekunta vaan maanomistaja
 • jos tielinjalta joudutaan tekemään koukkauksia peltojen kohdalla, on sopimuksessa erikseen sovittava, että salaojille ei saa aiheuttaa vahinkoja
 • sopimuksessa pitää selkeästi sopia molempien osapuolten yhteyshenkilöt ja tältä osin sopimusta on tarvittaessa päivitettävä

 

 

Tässä esittämäni seikat ovat vain osa niistä asioista, jotka pitää sopia sopimuksessa.

 

 

Sopimuksessa on sovittava riittävä sopimusmaksu, jolla katetaan kaapeloinnista aiheutuneet hallinnolliset ja pienet ylimääräiset kulut, joita aiheutuu mm. siitä, kun kaapelia pitää varoa.

 

Maakaapelointi ei saa estää tieosakkaiden pääsyä pelloilleen tai metsään ja myös sen takaamiseksi sopimukseen pitää laatia tätä koskeva kohta. Pelloille pitää päästä viljelylohkokohtaisesti ja metsään riittävän tiheään sovittujen ylittämispaikkojen kautta.

Tärkeää on, että sopimuksessa sovitaan kaapelikaivannon syvyydeksi vähintään metri! Tässä on menetelty yksityisteiden kannalta monesti huolimattomasti, kun maakaapelikaivannon syvyydeksi on sovittu vain 70 senttiä! Useinkaan toki ei ole syvyydestä sovittu mitään, mutta verkonhaltijan edustajat ovat jättäneet kaivannon aivan liian matalaksi.

 

 

Yksityistien tiekokouksen pitää päätöstä tehdessään tiedostaa, että maakaapelointi merkitsee vähintäänkin 50 vuoden, mutta ilmeisesti pidemmänkin ajan sitoutumista verkkoyhtiön kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön.

Verkkoyhtiöiden suorittamat maakaapeloinnit maanteiden ja yksityisteiden "ojanpenkoille" tulevat lähiaikoina lisääntymään ja toivon, että tässä esittämistäni seikoista on apua, kun yksityistiekunnat joutuvat vastamaan verkkoyhtiöiden esityksiin yksityistiealueiden hyödyntämiseen maakaapeloinnissa!

 

 

Toisaalta on paikallaan muistaa, että maakaapelointi yleensä parantaa tieosakkaiden sähköturvallisuutta ja sähkönsaannin varmistumista kaikissa olosuhteissa, joten verkkoyhtiö kannattaa nähdä ja kokea aitona yhteistyökumppanina!

 

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yksityistiet, maakaapelointi, maakaapelointi yksityisteiden yhteyteen, verkkoyhtiön vastuut maakaapeloinnissa, tieisännöisijä, yksityistien toimitsijamies, yksityistien tiekokous, yksityistieilta Hämeenkyrössä 12.12.2018,

Arvonlisäveromenettely tekee yksityisteistä yhteiskunnan rahoittajia

Sunnuntai 4.3.2018 - -Esko Erkkilä-

Yksityistiet muodostavat ns. alemman tieverkon rungon.

 

 

Alempi tieverkko on keskeisessä asemassa, kun ajatellaan haja-asutusalueiden elinvoimaa ja monia yhteiskuntamme keskeisiä toimintoja.

 

 

Haja-asutusalueiden ihmisten jokapäiväiset liikkumistarpeet, koulukyydit, ikääntyneiden ja vammaisten kuljetuspalvelujen hoituminen, alkutuotannon tuotantopanosten ja lopputuotteiden kuljettaminen sekä puujalostusteollisuuden raaka-ainetarpeen tyydyttäminen ovat vain osa niistä toiminnoista, joissa yksityisteiden rooli on keskeinen.

 

 

Yksityisteiden kunnossapito tapahtuu tieosakkaiden toimesta ja heidän kustannuksellaan.

 

 

****************

 

 

Onneksi useimmat kunnat ja kaupungit ovat sisällyttäneet talousarvioonsa tietyn summan jaettavaksi yksityisteiden kunnossapidon avustuksiksi.

 

 

Ylöjärvellä tuo summa oli vuoden 2016 kuluista 180.000 euroa.

 

 

Summa saattaa tuntua suurelta, mutta on muistettava, että Ylöjärvellä oli esimerkiksi vaatimattomimpaan kunnostusluokkaan eli IV-luokkaan kuuluvia yksityisteitä tuona vuonna 62 kappaletta.  Tiedän neljänteen kunnostusluokkaan kuuluvien yksityisteiden määrän, sillä olen yhden sellaisen toimitsijamies ja saan kyseisen kunnostusluokan teiden avustusmäärät aina tietooni.

 

 

En tunne I – III kunnostusluokkaan kuuluvien yksityisteiden lukumäärää, mutta samasta 180.000 euron suuruisesta määrärahasta nekin saavat avustuksensa.

 

 

Mutta tuohon juttuni otsikkoon:

 

 

Olen toimitsijamiehenä Majajärven yksityistiellä ja otan sen esimerkiksi, että miten sen saama avustussumma ja maksamamme arvonlisäverot muodostuvat.

 

Kunnostimme vuonna 2016 yksityistietämme 685,10 eurolla ja maksoimme tästä summasta arvonlisäveroa 132,60 euroa.

 

 

Saimme Ylöjärven kaupungilta kunnossapitoavustusta 169,32 euroa, joten todellinen yhteiskunnalta saamamme summa oli 36,72 euroa.

 

 

Tiedän vallan hyvin, että arvonlisäverot tuloutuvat valtiolle ja vastaavasti kunnossapitoavustukset tulevat kaupungilta, mutta maksamiemme arvonlisäverojen ja kaupungin avustuksen jälkeen jäimme saamapuolelle tuon 36,72 euroa eli se oli se summa, jolla yhteiskunta meitä avusti, kun pidämme läpi vuoden kulkukunnossa 1.450 metriä pitkän yksityistiemme!

 

 

Arvonlisäverokantoihin tuskin on tulossa muutoksia, mutta on hyvä tietää, että miten vaatimattomia esimerkiksi yksityisteiden kunnossapitoavustukset todellisuudessa ovat.

 

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yksityistiet, arvonlisävero, yksityisteiden arvonlisäverovelvollisuus,

Yksityisteille arvonlisävero merkitsee, että niiden osakkaat tahkoavat yhteiskunnalle rahaa

Perjantai 28.4.2017 - -Esko Erkkilä-

Olen osakkaana viidessä yksityistiessä sekä yhdessä metsäautotiessä, jotka kaikki sijaitsevat joko Viljakkalassa ja Hämeenkyrössä.  Kun Rouva on sen lisäksi osakkaana kahdessa yksityistiessä Kälviällä, on varmaa, että perhekunnaltamme löytyy kokemusta yksityistiemaksuista.

 

 

Kunnat tukevat pienellä osuudella yksityisteiden kunnossapitoa, mutta tuo jokseenkin kompensoituu sillä, että yksityistiet maksavat arvonlisäveroa, mutta eivät pysty vähentämään sitä kuten yritykset ja kaikki muutkin arvonlisäverovelvolliset.

 

 

Olen toimitsijamiehenä Viljakkalassa sijaitsevassa Majajärven yksityistiessä ja kun eilen jätin yksityistiemme avustusanomuksen Ylöjärven kaupungille, voin kertoa uunituoreita tietoja kaupungin avustuksista ja maksamistamme arvonlisäveroista.

 

 

Majajärven yksityistie maksoi paikalliselle yrittäjälle viime vuonna talviaurauksesta 455,00 euroa ja sen lisäksi valtiolle arvonlisäveroa aurauspalvelusta 109.20 euroa.

 

 

Toinen tienhoitotoimepide viime vuonna oli vesakkojen murskaaminen ja siitä maksoimme yrittäjälle 97,50 euro – tämän lisäksi maksoimme tästä työsuorituksesta arvonlisäveroa 23,40 euroa.

 

 

Huomaamme, että Majajärven yksityistie maksoi viime vuonna valtiolle arvonlisäveroja 132,60 euroa ja näillä rahoilla valtio rahoitti kaikkia niitä toimintoja, jotka valtiolle kuuluvat.

 

 

Ylöjärven kaupunki maksoi viime vuonna Majajärven yksityistielle kunnossapitoavustusta 169,32 euroa.  Kun siitä vähennetään maksettu arvonlisävero, niin yhteiskunnalta saamamme tuki oli 36,72 euroa!

 

 

Yksitiellämme on 34 osakasta eli me jokainen osakas saimme viime vuonna yhteiskunnalta tukea yksityistien ylläpidosta 1,08 euroa!

 

 

Yksityistiet maksavat kaikista hankkimistaan palveluksista arvonlisäveroa, mutta eivät voi sitä vähentää siten kuin arvonlisäverovelvolliset yrittäjät.

 

 

Tässä on seikka, johon pitää saada muutos!

 

 

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yksityistiet, arvonlisävero, arvonlisäverovelvolliset, yksityistiet saatava arvonlisäverovapaiksi, kuntien maksamat yksityistieavustukset, kaupunkien maksamat yksityistieavustukset,

Liikenneväylien korjausvelka on uhka talouden nousulle

Tiistai 18.4.2017 - -Esko Erkkilä-

Tiedot Suomen talouden noususta saavat päivät päivältä yhä vankempia todisteita.

 

 

Tilastokeskus kertoi viime viikon torstaina, että bkt kasvoi helmikuussa kolme prosenttia viime vuoden helmikuusta. Tammikuussa bkt kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan 3,7 prosenttia vuoden takaisesta. 

 

 

Talousviisaat ovat todenneet, että mahdottomasta on tulossa mahdollinen.

 

 

 

Talousnousulle on montakin uhkatekijää ja opposition jatkuva vähättely hallituksen aikaansaannoksista on eräs uhka.  Opposition räksyttäminen on luonnollista, sillä Suomen nousuun saaminen on osoitus hallituksen oikeaan osuneista toimista.

 

 

Todellinen nousun uhka on liikenneväylien korjausvelka ja sen pysyminen sitkeästi tasolla 2,5 miljardia euroa.

 

 

Kahden ja puolen miljardin suuruinen korjausvelka koostuu teiden, rataverkon ja vesiliikenneväylien kunnostustarpeesta, jotta ne saataisiin hyvään kuntoon.

 

 

Valtiovalta käyttää vuosittain n. 1,7 miljardia euroa korjausvelan lyhentämiseen ja sen lisäksi kunnat satsaavat samaan asiaan 1,4 miljardia euroa.  Näiden summien lisäksi hallitus on osoittanut tälle vaalikaudelle 900 miljoonaa euroa korjausvelan lyhentämiseen.

 

 

Huomamme, että liikenneväylien korjausvelka tulee kasvamaan tällä vaalikaudella, vaikka hallitus onkin osoittanut korjausvelan lyhentämiseen mainitun 900 miljoonaa euroa.

 

 

Hyvään vauhtiin päässyt Suomen nouseminen taloudellisesta suosta vaatii panostamista liikenneväylien korjausvelan supistamiseen.

 

 

Liikenneväylien korjausvelka ei paljon kiinnosta kuntavaalien voittajaa vihreitä, sillä heidän kannattajansa vähät välittävät maamme talouden isosta kuvasta – vihreille riittää, että polkupyörillä pääsee ajelemaan katujen jalkakäytävillä ja että sähköä saadaan pistorasiasta.

 

 

Erityisen huolestunut olen yksityisteiden kunnosta. Yksityistiet ovat se alkupolku kaikelle sille hyvälle, jota biotalouden kehittämisessä tarvitaan.

 

 

Biotalous maistuu sanana kaikille poliittisille puolueille, mutta sen kehittämistä ei osata, ei haluta ja ei myöskään ymmärretä sen enempää kuin sika ymmärtää hopealusikasta.

 

 

Olen Viljakkalassa ja Hämeenkyrössä osakkaana viidessä yksityistiessä sekä yhdessä metsäautotiessä ja koen vuosittain rahapussissani konkreettisesti sen paineen, joka kohdistuu yksityisteiden osakkaille tienpidosta.

 

 

Olen yhden yksityistien toimitsijamies ja kun Rouva on näiden lisäksi osakkaana kahdessa yksityistiessä Kälviällä, on varmaa, että tunnen ne vaikeudet, jotka liittyvät haja-asutusalueiden liikenneinfran kunnossapitoon.

********************

 

 

 

Kuvahaun tulos haulle esko erkkilä ja anne berner kuva

 

 

Heitimme lapsen pesuveden kanssa pois, kun hallitus joutui opposition painostuksen vuoksi luopumaan liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin kaavailemasta uudistuksesta.

 

 

Voimme olla varmoja, että Bernerin kaavailema uudistus tulee tavalla tai toisella voimaan lähivuosina, mutta ehtiikö liikenneväylien korjausvelka ennen sitä tuhota Suomen orastavan taloudellisen nousun?

 

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: liikenneväylien korjausvelka, Anne Berner, Anne Berner ja Esko Erkkilä, yksityistiet,

Yksityisteiden vapauttaminen arvonlisäveron maksamisesta olisi suuri helpotus alimmalle tieverkolle

Tiistai 26.4.2016

Olen osakkaana viidessä yksityistiessä Viljakkalassa sekä Hämeenkyrössä ja kun sen lisäksi olen näistä yhden yksityistien toimitsijamies, tiedän sen rasituksen, jota arvonlisävero merkitsee yksityisteiden osakkaille.

 

 

Jos tilamme yksityistielle soraa tai sepeliä tuhannella eurolla, niin osakkaat joutuvatkin maksamaan siitä 1.240 euroa!  Soran tai sepelin toimittanut yrittäjä saa tonnin ja valtio vetää välistä 240 euroa!

Otin tämän epäkohdan esille Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Jyväskylässä 23.4.206, kun virallisena puoluevaltuuston jäsenenä selostin ”salin kuullen” ministeritentin aikana liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille ongelman.

ministerianneberner.jpg

Tilanne oli ministeri Bernerille uusi, mutta aktiivisena ja toimeen tarttuvana hän lupasi selvittää asian.

Puoluevaltuuston jäsenet kuulivat ministerin lupauksen ja myös pääministeri Juha Sipilä, joka istui Bernerin vieressä.

 

 

Keskustelin asiasta ministeri Bernerin kanssa ministeritentin jälkeen henkilökohtaisesti ja hän vakuutti perehtyvänsä asiaan.

 

 

Katsotaan, että miten asia kehittyy!

 

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, Anne Berner, liikennekaari, Yksityistiet, ALV, ALV-käytäntö, yksityistiet saatava arvonlisäverojärjestelmän piiriin, yksityisteiden talous,

Yksityistiet ja niiden osakkaat ovat arvonlisäverotuskäytännön myötä valtiolle melkoisia maksumiehiä!

Perjantai 26.2.2016 - -Esko Erkkilä-

Perhekuntani on Viljakkalassa, Hämeenkyrössä ja Kälviällä yhteensä kuuden yksityistien osakas ja sen lisäksi olemme osakkaana yhdessä metsäautotiessä.

 

 

Suuri yksityisteiden määrä selittyy sillä, että mökkini sekä maatilani ovat molemmat kahden yksityistien takana eli ne sijaitsevat kaukana valtateistä.

 

 

Kunnat tukevat yksityisteitä pienellä osuudella tien vuotuisista kokonaiskustannuksista, mutta valtio puolestaan rokottaa yksityisteiden taloutta monesti paljon enemmän kuin on kunnan myöntämä yksityistieavustus.

 

 

Valtion yksityisteiden taloutta kuristava ote perustuu arvonlisäverojärjestelmäämme.

 

 

Kauppa, teollisuus, maataloudenharjoittajat ja mm. metsänomistajat voivat vähentää maksetut arvonlisäverot arvonlisäverolaskelmissaan, mutta yksityisteillä ei ole tätä mahdollisuutta.

 

***************

Kerron esimerkin:

 

 

Kun yksityistien toimitsijamies tai yksityistien hoitokunta päättävät tilata tielle soraa 1.000 eurolla, niin sorantoimittaja joutuu lisäämään veloitushintaansa 24 % arvonlisäveroa eli tiekunta maksaakin sorasta yrittäjälle 1.000 euroa ja sen lisäksi valtiolle arvonlisäveroa 240 euroa eli laskun kokonaissumma onkin 1.240 euroa.

 

 

Muut toimijat pystyvät arvonlisäverolaskelmassaan huomioimaan tuon 240 euroa vähennyksenä, mutta kun yksityistiet eivät ole arvonlisäverovelvollisia, niin yksityisteillä ei ole tuota vähennysmahdollisuutta.

 

*************

 

Se, että yksityistiet eivät kuulu arvonlisäverojärjestelmän piiriin, lisää sitä eriarvoisuutta, joka vallitsee asutustaajamien ja maaseudun välillä.

 

 

Esitän, että yksityistiet pitää saada arvonlisäverojärjestelmän piiriin!

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Yksityistiet, ALV, ALV-käytäntö, yksityistiet saatava arvonlisäverojärjestelmän piiriin, yksityisteiden talous,

Yksityisteiden pimennys järjetöntä

Tiistai 25.2.2014 - -Esko Erkkilä-

Lähetin Aamulehden ”Lukijalta”-palstalle tarjoamani jutun lehdelle 16.2.2014.

 

Juttuni koski Tampereen kaupungin päätöstä, jolla se on luopumassa Teisko-Aitolahti –alueella yksityisteiden valaistuksesta ja siirtämässä vastuun tiekunnille.

 

Aamulehti julkaisi juttuni eilen eli 24.2.2014.

 

teisko-aitolahtivalaistus

Alla kirjoitukseni teksti:

 

 

*****************

 

Yksityisteiden pimennys järjetöntä

 

Tampereen kaupunki on luopumassa yksityisteiden valaistuksesta pohjoisella suuralueellaan.

 

Asia on harmillinen alueen asukkaille, mutta Tampereen päätös on suuri palvelus niille, jotka vastustavat Suur-Tampereen syntymistä.

 

Päätös osoittaa, että Tampereen kaupungin päättäjiltä ei heru pienintäkään myötätuntoa niille, jotka asuvat hieman etäämmällä suunnitellusta ratikkareitistä.

 

Suunnitelmassa ei ole kysymys säästöistä vaan siitä, että päättäjät haluavat sulkea sivummalla asuvat kaikkien palvelujen ulkopuolelle.

 

Tampereen kehyskuntien ei kannata asettaa hyvää palvelukykyään ja taloudellista asemaansa kyseenalaiseksi, sillä kuntaliitos toisi niille ainoastaan ongelmia ja palvelujen karsimista.

 

 

Esko Erkkilä

Tampere

 

**************

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Teisko, Aitolahti, Teisko-Aitolahden alueen yksityisteiden valaistus, yksityistiet, yksityistiet Tampereella, Suur-Tampere, kuntaliitokset, kehyskunnat,

Tampereen kaupungin suunnitelmilla luopua Teisko-Aitolahti -alueella yksityisteiden valaistuksesta on kauaskantoisia vaikutuksia

Keskiviikko 19.2.2014 - -Esko Erkkilä-

Tampereen kaupunki on yksipuolisesti ilmoittanut, että se luopuu Teisko-Aitolahti – alueella sijaitsevien yksityisteiden valaistuksesta ja luovuttaa yksityisteiden valaistuksen tiekuntien huolehdittavaksi.

 

Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö ry sekä Keskustan Teisko-Aitolahden paikallisyhdistys ry jättivät Tampereen kaupungille asiaa koskevan muistuksen 16.2.2014.

 

 

Muistutuksemme kuuluu näin:

 

***********

 

 

MUISTUTUS

ASIA: Aitolahti - Teisko alueella olevien yksityisteiden tievalaistuksen luovuttaminen tiekunnille.

 

Tehdyn katusuunnitelman mukaan kaupunki on luovuttamassa yksityisteiden tievalaistuksen tiekuntien hoidettavaksi. Mikäli tiekunnat eivät ota valaistusta hoitoonsa ja omistukseensa, kaupunki purkaa kustannuksellaan tievalaistuksen suunnitelluilta alueilta.

Keskustan Teisko - Aitolahti paikallisyhdistys käsitteli kokouksessaan asiaa ja haluaa antaa suunnitelmasta muistutuksen.

Vastustamme jyrkästi suunnitelmaa. Suunnitellulla toimenpiteellä asetetaan kuntalaiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella. Kaupungin tulee kohdella asukkaitaan tasavertaisesti. Valaistuksella on erittäin suuri merkitys alueen liikenneturvallisuuden sekä yleisen turvallisuuden takaamisessa. Syksyn ja talven pimeänä aikana tarvitaan katuvalaistusta, jotta kulkeminen olisi turvallista ja ylipäätään mahdollista. Koska valaistukset ovat pääosin risteysalueilla, onnettomuusriski kasvaa huomattavasti, mikäli valaistusta ei ole.

Suunnitelmassa olevien valopisteiden määrä (238 kpl) on noin 0,06 % kaupungin koko katuvalaistuksesta. Vuosikustannukset näistä ovat n. 20 000 euroa sisältäen energian ja kunnossapidon. Kustannuserän tuoma liikenneturvallisuuden ja yleisen turvallisuuden hyöty on huomattavasti suurempi kuin poistosta saatava säästö.

Tiekuntien kanssa ei ole neuvoteltu ennen suunnitelmien nähtäville asettamista.  Suunnitelma koskee 19 tiekuntaa.  Suurimmalla osalla ei ole mahdollisuutta ottaa valaistusta hoitaakseen kustannussyistä. Valaistuksen uusiminen nykyisten valaisintyyppien muuttuessa laittomiksi, liittymät ja uudet keskukset joillakin alueilla ovat liian merkittävä kustannuserä pienille tiekunnille. Valaistuksen katsotaan olevan myös veroista kerättyä vastinetta alueella.

Kaupungin talouden tasapainottamiseksi tulisi kustannussäästöjä kartoittaa muualta.

Esitämme, että kaupunki luopuu suunnitelmasta yksityisteiden katuvalaistuksen luovuttamisesta tiekunnille tai ainakin siirtää ratkaisun tekoa ja neuvottelee yhteistyössä tiekuntien kanssa sopivasta ratkaisusta yksityisteiden valaistuksen hoitamiseksi.

 

Teiskossa 16.2.2014

Keskustan Teisko - Aitolahden py. ry          Keskustan Tampereen kj. ry

pj. Jorma Kuitunen                                           pj. Esko Erkkilä

 

***********

 

Henkilökohtaisena mielipiteenäni totean, että Tampereen kaupungin tekemällä päätöksellä on kauaskantoiset vaikutukset, sillä se merkitsee selkeää linjanvetoa  Suur-Tampereen muodostumista vastaan.

 

Teisko liittyi Tampereeseen vuonna 1972 ja Aitolahti jo vuonna 1966.

 

Kuntaliitosten jälkeen Tampere on jättänyt Aitolahden sekä Teiskon alueet takamaakseen ja keskeiset päättäjät suhtautuvat Teiskoon sekä Aitolahteen väheksyvästi, suorastaan vihamielisesti.

 

Kannattaa todeta, että Teiskon sekä Aitolahden alueilla Keskustalla on puolueista suurin kannatus!

 

Nyt suunnitteilla oleva yksityisteiden valaistuksesta luopuminen on uusin esimerkki Teiskon ja Aitolahden alueiden sortamisesta.

 

Asia on hankala Teiskon ja Aitolahden asukkaille, mutta antaa Tampereen kehyskunnille eli Kangasalle, Lempäälälle, Vesilahdelle, Nokialle, Pirkkalalle sekä Ylöjärvelle selkeän viestin, että niiden ei pidä edes harkita kuntaliitoksia Tampereen kanssa!

 

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Teisko, Aitolahti, Teisko-Aitolahden alueen yksityisteiden valaistus, yksityistiet, yksityistiet Tampereella, Keskustan Teisko-Aitolahden paikallisyhdistys, Keskustan Tampereen kunnallisjärjestö, Jorma Kuitunen, Suur-Tampere, kuntaliitokset, kehyskunnat,

Nykytekniikka on mullistanut ympäristömme ja monet jokapäiväiseen elämäämme kuuluvat toiminnot

Lauantai 8.9.2012 - -Esko Erkkilä-

Kirjoitan tätä juttuani ja tallennan sen nettisivuilleni 350 kilometrin päässä kodistani.

 

Nykytekniikka on ihmeellistä ja mahdollistaa tehokkaan toiminnan.

 

 

kyllikki1

 

Käytän nettiyhteyden saamiseen reititintä, jolla saan yhteyden ”valtakunnan tietoverkkoon” vaivattomasti. Yhteys toimii täällä korvessa jopa nopeammin kuin Tampereen maalikylässä!

 

Aloitin työurani Kokkolassa ja silloin Kokkolasta ei ollut kaukopuhelinyhteyksiä oman maakunnan ulkopuolelle. Puhelut piti tilata "Valtiolta" eli numerosta 06 ja odottaa puhelun saamista.


Puheluita pystyi varaamaan samalla kerralla ainoastaan kuusi ja "Valtio" yhdisti ne sitten peräjälkeen tilaajan puhelimeen.


Tietoliikenneyhteyksien aikaansaaminen on välttämättömyys haja-asutusalueiden asukkaiden elämälle. Omien kokemusteni mukaan tässä on onnistuttu ainakin Keski-Pohjanmaan maisemissa!

 

Toinen asia, jonka erinomaisuuteen pääsin tutustumaan viime torstaina, on maanmittaukseen ja paikantamiseen liittyvät toiminnot.

 

Olin apumiehenä maanmittaustoimituksessa, jossa jouduttiin etsimään kymmenkunta vanhaa kivipyykkiä ja niiden oikeaa paikkaa maastosta.


Samassa yhteydessä haettiin maanmittarin toimesta paikka tieuralle, jonka rakentamisesta oli hetki aikaisemmin sovittu yksityistietoimituksessa.

 

kyllikki2

 

Homman hoitaneen maanmittausinsinöörin apuvälineenä toimi satelliittipaikannin, jolla kohteen sijainti pystyttiin määrittelemään muutaman sentin tarkkuudella.

Laite on esimerkki lännen ja idän saumattomasta yhteistoiminnasta, sillä se hyödyntää venäläisten ja amerikkalaisten satelliittien palveluja. Laite osaa ”lukea” venäläisten sekä amerikkalaisten satelliittien lähettämiä tietoja siten, että paikantaminen onnistuu tarkasti.

 

kyllikki3

 

Paikantamislaite sijaitsee pitkän varren päässä. Varsinainen laite on tässä kuvassa joutunut niin korkealle, että se ei näy punatakkisen maanmittausinsinöörin pitelemän varren päässä.

 

 

kyllikki4

 

Maanmittaustoimitus ei nykyäänkään ole pelkkää satelliittipaikannukseen perustuvaa toimintaa, sillä kivipyykkien maastoon asentaminen vaatii maanmittausinsinööriltä ruumiillista rehkimistä, kun metallinen ”kivipyykki” asennetaan paikoilleen.

 

Maanmittaustoimitus ja yksityistien määrittäminen vaativat kyläläisiltä saumatonta yhteistyötä, jotta ratkaisu olisi toimiva.

 

Kiitän kälviäläisiä naapureitamme, sillä saimme rakentavalla yhteistyöllä uudelle naapurillemme hyvän ja toimivan tieyhteyden päätieltä hänen tontilleen.

 

Lopputuloksesta voin todeta, että kaikki voittivat!

 

Teknisessä mielessä voittamisen takana oli uusin tekniikka ja sen hyödyntämiseen pystyvä maanmittausinsinööri sekä maanmittaustoimitukseen osallistuneiden maanomistajien hyvä yhteishenki!

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yksityistietoimitus, maanmittaustoimitus, satelliittipaikannus, reititin,

Kunnat avustavat yksityisteitä, mutta valtio rokottaa niitä arvonlisäverolla

Maanantai 25.4.2011 - -Esko Erkkilä-

Olen toiminut Ylöjärven Viljakkalassa sijaitsevan Majajärven yksityistien toimitsijamiehenä tien perustamisesta eli vuodesta 1994 alkaen.

Muiden kiireideni vuoksi en ehtinyt perustavaan kokoukseen, mutta osakkaat tekivät silloin minua koskevan toimitsijamiesvalinnan.

Olen tiekunnan suurin osakas, vaikka kyse onkin vapaa-ajanviettopaikasta. Käytän tietä koko sen pituudelta ja sanoin aikanaan yksikköjaossa, että laittakaa minulle vapaa-ajanviettopaikan suurimmat sallitut yksiköt, jotta varmasti saan oikean osuuden yksiköistä.

En protestoi yksiköistäni, vaan maksan tiemaksuni mielelläni.

Haluan kiinnittää huomiota yhteen yksityisteitä koskevaan epäkohtaan ja se on se, että yksityistiet joutuvat maksamaan arvonlisäveroa korkeimman verokannan mukaan.

Kerron esimerkkinä tilanteen Majajärven yksityistien osalta:

Tie on pituudeltaan 1.450 metriä ja sillä on 34 osakasta.

Vakituisia asumuksia tien varrella on viisi.

Kunnossapitokustannukset viime vuonna olivat 537,30 euroa. Ne koostuivat talviaurauksesta ja kahdesta lanauskerrasta. Auraus- ja lanausyrittäjien saama osuus maksamastamme summasta oli kuitenkin vain 440,00 euroa, sillä laskujen loppusummasta valtio rahasti arvonlisäveroa 97,30 euroa!

Kuluvan vuoden kustannuksista on tiedossa vasta aurauskustannus. Talvi oli luminen ja aurauskertoja tarvittiin runsaasti, joten pelkän aurauslaskun osalta maksamme arvonlisäveroa tänä vuonna 101,20 euroa!

Ylöjärven kaupungin meille viime vuonna maksama yksityistieavustus oli 249,00 euroa – kiitos siitä kaupungille.

Haja-asutusalueiden ihmiset toivovat, että edes nykylaajuinen yksityisteiden avustusjärjestelmä kunnissa säilyy. Siitäkään, kun ei ole mitään takeita. Jotenkin tuntuu ihmeelliseltä, että maalikylien katuja ja haja-asutusalueiden yksityisteitä ei osata arvostaa samalla mittarilla.

Kun viime vuoden Ylöjärven kaupungin Majajärven yksityistielle maksamasta avustuksesta huomioidaan vähennyksenä valtiolle menevä arvonlisävero, niin yhteiskunnan todelliseksi yksityistieavustukseksi kohdaltamme viime vuonna jäi 151,70 euroa! Se merkitsee osakasta kohti 4,46 euroa eli saamamme summa on perin vaatimaton.

Summalla ei pysty järjestämään edes tiekunnankokousta, sillä se vaatii kaksi kirjettä - kutsun ja päätöksistä kertomisen, kirjekuoret ja pitkät monistamiset sekä paljon muuta. Ja määrättomästi valmistelutyötä, kun pyrkii etukäteen sopimaan osakkaiden yksikkömuutoksista. Ulkopuolisen tahon suorittama yksikköjaon päivittäminen maksaa näin runsaslukuisalle tiekunnalle suuruusluokkaa tuhat euroa eli siihen ei helpolla ole varaa!

Kiitokset Majajärven yksityistien osakkaille, sillä sopu on säilynyt tiekunnan perustamisesta lähtien hyvänä! Uskon, että näin tulee jatkumaankin.

 

Yksityistiet ylläpitävät haja-asutusalueiden tärkeintä infraa – tieverkostoa.

Yksityistieverkon kunnossapidon merkitys korostuu, kun puuenergian käyttömäärät kasvavat – metsät kasvavat metsässä, eivät cityssä!

Yksityistiet merkitsevät lukemattomissa tapauksissa ”oikoliikennettä” eli ne auttavat säästämään energiaa ja säästävät luontoa, kun voidaan ”oikaista”.

Lukemattomat marjastus- ja sienestysreissut jäisivät tekemättä, ellei olisi kunnossapidettyjä yksityisteitä. Yksityisteiden merkitys vapaa-ajanvietolle on suuri.

Majajärven yksityistie on yhteiskunnallisesti poikkeuksellisen tärkeä tie, sillä se on osa Tampere-Seinäjoki –pääradan huolto- ja turvallisuusliikenteelle varattua väylää.

Jos tietyllä rataosalla tapahtuu onnettomuus tai junan sille rataosalle pysäyttävä laitevika, niin Majajärven yksityistie toimii n. kilometrin matkalta väylänä, jonka kautta pelastustoimet sekä mahdolliset matkustajien evakuoinnit suoritetaan.

Olemme toki neuvotelleet pelastus- ja huoltotien aurauskustannuksista Liikenneviraston kanssa siten, että saamme siitä vuosittain 84,09 euron suuruisen korvauksen!

Mutta se yksityisteiden arvonlisäverokysymys:

Esitän pian nimettävälle hallitukselle haasteen, että yksityisteiden arvonlisäverovelvollisuus poistettaisiin. Uskon ja toivon, että erityisesti Perussuomalaiset pystyvät kaiken muuttavalla toiminnallaan hoitamaan tämänkin asian.

Asia koskee lähes kaikkia haja-asutusalueiden asukkaita, maaseudun alkutuotantoa, metsänomistusta sekä niitä lukemattomia kaupunkilaisia, jotka ovat ”mökkikansan” muodossa yksityisteiden osakkaina. City-kaupunkilaisista useat käyvät syksyin marja- ja sienireissuillaan maakunnassa – asia koskee myös heitä.

Jäämme odottamaan uuden hallituksen toimia!

 

-Esko Erkkilä-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yksityistie, yksityistiet, yksityistieavustukset , arvonlisävero,